taborV sredo, 23. julija, se je v Ukvah končal šestdnevni raziskovalni tabor Kanalska dolina 2014, ki ga je organiziralo Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina. Letos je skupina jezikoslovcev iz osrednjih slovenskih raziskovalnih in izobraževalnih ustanov, Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (dr. Nataša Gliha Komac, dr. Vera Smole, dr. Karmen Kenda Jež,  dr. Matej Šekli in dr. Robert Grošelj) urejala na prejšnjih raziskovalnih taborih zbrano gradivo o govoru Lipalje vasi in pripravljala prispevke za znanstveno monografijo, ki bo izšla v začetku naslednjega leta.
Skupini se je pri raziskovalnem delu pridružila domačinka Elisa Kandutsch, študentka pedagoške fakultete v Vidnu. Z Natašo Gliha Komac sta pripravljali gradivo za virtualno zbirko oblačilnega izrazja Glasovi Kanalske doline, ki nastaja v okviru mednarodnega raziskovalnega projekta ZborZbirk – Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom. Vrsto oblačil iz domače zbirke je prijazno posodila, predvsem pa o njih in njihovi rabi veliko povedala njena mama, Maria Moschitz.
Delovno skupino je s svojim obiskom najprej razveselil predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, dr. Marko Snoj, ki je delo središča posebej pohvalil in obljubil podporo njegovemu nadaljnjemu razvoju in delovanju, knjižnica Salvatoreja Venosija, ki deluje v okviru SKS Planika, pa bo v kratkem bogatejša za nekaj novejših inštitutskih publikacij.
Raziskovalci so svoja spoznanja delili tudi z drugimi kolegi: v soboto se jim je pridružil dr. Peter Jurgec, udeleženec prejšnjih raziskovalnih taborov v Kanalski dolini, zdaj predavatelj na Univerzi v Torontu (Kanada), v nedeljo popoldne sta jih obiskala dobra poznavalca Beneške Slovenije Jaka Müller in dr. Jožica Narat. Zadnji dan se je s potekom raziskovalnega dela seznanila vodja dialektološke sekcije na Inštitutu Frana Ramovša ZRC SAZU, dr. Jožica Škofic.
Slovensko kulturno središče Planika Kanalska  dolina se tako lahko pohvali še z enim uspešno izpeljanim raziskovalnim taborom, ki bo kmalu pripeljal do konkretnih rezultatov: objave znanstvene monografije o slovenskem govoru Lipalje vasi in  nastanka virtualne zbirke Glasovi Kanalske doline, v kateri bo z besedo, sliko in zvokom predstavljeno oblačilno izrazje Kanalske doline.