celicaCelica, hostel an kulturni center v Ljubljani, je že puno cajta povezana s Postajo Topolove, lahko moremo reč, de je ‘ambasada’ Postaje v slovienskem glavnem miestu. Nie slučajno, da sta oba projekta nastala na začetku devetdesetih liet, an oba sta nardila dugo pot napri do naših dni. Galerija Srečišče v hostelu gosti do 6. februarja risbe Serafina Loszacha, moža, ki se je rodiu v Tapoluovem, v tisti vasi je živeu soje življenje an ker je zadnje lieta imeu paralizan an part telesa, je začeu prerisovat fotografije an reklame, ki jih je vidu v časopisih.
Razstavo je odparu s predstavitvijo umetnika an projekta Postaje arhitekt Janko Rožič, ki je lieta 1993 preoblikovau tisto, ki je bla kasarna s celicami, v Celico.
Vičkrat so se poti Celice an Postaje križale – je poudarila Donatella Ruttar, ki je guorila v imenu  prireditve, ki gre napri že 22 liet  luja v tisti vasi garmiškega kamuna –, nove parložnosti srečanja so ble že dvie lieta od tega pru risbe od Serafina, ki so jih bli objavili v pesniški zbirki Barbare Korun, ki jo je bla napisala pru v Tapoluovem v okviru projekta Koderjana.  Serafinove risbe so ble razstavljene že dvakrat na Nizozemskem, parvič pa so jih pokazal lieta 2000 v Tapoluovem. Njega diela so ble tudi predmet (oggetto) diplomske naloge od Francesche Rizzato na univerzi v miestu Treviso.