Novemberja se uarne Senjam beneške piesmi, festival beneške glasbe, ki ga že od lieta 1971 organizava Kulturno društvo Rečan, de bi se skuoz piesam ohranila an naša slovienska narečja. Lietos bo praznik beneške glasbe 10. an 11. novemberja, tist, ki cje sodelovat, pa muora pošjat piesmi do 31. maja. Društvo Rečan bo potle odločilo, kere piesmi predstavit na Liesah. Za kar se tiče glasbo, se more prosto vebrat stil, besedilo pa mora bit v našem slovienskem narečju.
Senjam partegne nimar puno mladih, an tistih, ki šele obiskujejo dvojezično šuolo – pru dijaki nižje srednje šuole, bend Zmotjens, so udobil te zadnji Senjam -, an njim je namenjena tud posebna nagrada mlade publike (morejo votat samuo mlajši od 30 liet). Lieta 2016 pa so uvedli še “Nagrado Aldo Klodič” v spomin na glavnega pobudnika tele prireditve an de bi valorizal piesmi, ki so na kak način izraz okolja: naj bo tematika, ki je vezana na tele kraje, naj bo buj melodična an intimna glasba, predvsien pa velika pozornost na besiede, zak pru za parpomagat ohranit tisto veliko bogatijo, ki je naše narečje, so pred skor petdesetmi lieti pomislil na Senjam beneške piesmi.
***
Il Circolo culturale Rečan organizza il Senjam beneške piesmi che quest’anno si terrà il 10 e 11 novembre. I testi (in dialetto sloveno) e la musica delle canzoni devono essere consegnati entro il 31 maggio. Il Rečan sceglierà poi le canzoni che verranno presentate al festival. Per maggiori informazioni sul Senjam beneške piesmi e sulle attività del Circolo culturale Rečan consultate il sito internet www.recan.it.