Senjam beneške piesmi so lietos udobile mikane pa zlo barke čičice skupine 6kriva5, ki so zapiele (an zaplesale) piesam “Mi ni mar/Mene j’ mar”, ki jo je napisu KloDJ. Na drugo mesto se je uvarstila piesam “Vasovalci”, ki jo je napisala Eda Sok an jo je zapieu “Dfajni Duo”. Tretja narbuj glasovana piesam je bla “Ka ostane?”, ki jo je zapieu znani furlanski kantavtor Franco Giordani, besedilo pa je napisala Margherita Trusgnach.
Nagrado za narlieuš besiede je dobila Andreina Trusgnach za piesam “Še ki je”, ki jo je ganljivo zapiela Liučanka Anja Skočir. Narbuojšo glasbo pa je sestavu Franko Reja za piesam “Tle an sada”, ki jo je napisala Claudia Salamant. Z glasom Tine Drnovšek je tela piesam že uštimana takuo, de more ratat an radijski hit.
Posebno nagrado Aldo Klodič je prejeu čezmejni bend Ostajki za piesam “Krivapeta”. Mlada publika, under 30, pa je vebrala piesam “Koluo” benda Zmotjens.

Vič o lietošnjem Sejmu beneške piesmi v naslednji številki Novega Matajurja