zmotjens16“Se troštamo, de bo ljudem všeč naša piesam, zak smo dali v njo puno tud osebnega.” Takuo nam je jala par tiednu nazaj v intervjuju Denise Vallar, ki je odguorila na naše vprašanja v imenu benda Zmotjens. An glih takuo ku se je troštala, je ratalo na Sejmu beneške piesmi.
Zmotjens, s piesmijo ‘Okus po mahu’ so udobil nagrado publike an nagrado te mladih. Še ankrat se prave, je zmagu tist nuou val rocka, ki zgleda, de po beneških dolinah še močnuo piha. V saboto an nediejo na Liesah, kjer se je zbralo ries puno ljudi, je 32. festival beneške piesmi še ankrat dokazu, de je glasba tisti kulturni element, ki narbuj močnuo povezuje (mlade an manj mlade) z našim izikom, našim slovienskim narečjem. Zadost je, de povemo, de smo lietos poslušal 19 piesmi, kar je an rekord. Takuo ku smo že jal, so zmagal Zmotjens an je bluo ries ganljivo videt 13 an 14-letnike, dekleta an fante kupe, ki imajo že takuo jasne ideje an tarkaj strasti, tarkaj pašjona, de bi napravli adno takuo glaboko an ermetično besedilo o “okusu” življenja an adno takuo nebanalno glasbo modernega rocka. Na drugo mesto je paršla pa te narbuj mlada pieuka: Mila Morandini an nje superklasičen Valcer (besede Ines Trusgnach, glasba Ivan Michelizza). Tretji je biu folk-rock bend The Preklets, ki je parnesu na Senjam piesam Stari Partizan.
Ku ponavad so dal nagrade tud strokovne žirije. Za te narbuj liepo glasbo so vebral tisto od piesmi Na more bit, ki jo je napisu Franko Reja (godli so Maff, pieu je Andrej Kresevič, besiede Claudia Salamant). Teli piesmi nič na manjka, de bi mogla ratat adna dobra radijska uspešnica. Narbuj liepo besedilo je blo po rezijansko an ga je napisu Rino Chinese (njega besiede objavimo tle par kraju an po nediško). Lietos so parvič dal tud nagrado “Aldo Klodič“, ki jo je uduobila piesam v terskem narečju “Ueku devete” (besiede Pio Cencigh, glasba Fabio Feruglio). S tako veliko udeležbo pa so ble tud piesmi zaries za vse okuse: uarnile so se klasične melodije (Prijatelj od Silvane Chiabai, Ti si življenje, ki jo je zapiela Ikeia Feletig, an Vrača se dan Davida Klodiča); melodije buj rock (Manca Kumar, ki je piela Se bomo navadli, Denis Pascolo s piesmijo Srienji bošk in Elena Guglielmotti z Naravnim la), uarnil se je tud folk (piesem Vičer, ki ga je pieu DFajni Trio)
Še ankrat pa, takuo ku je ratalo na zadnjem Sejmu pred dviemi lieti, tud tel je biu predvsien an rock festival, takuo ku dokazuje piesam, ki jo je publika narvič glasovala an puno drugih piesmi bendov, ki so nastopil (Sons of a gun s piesmijo Okuole punoči, S(h)arp s piesmijo Garmi v Garmic, Jani Skočir an Blue Fingers s piesmijo Križuc).
Če kajšan je imeu dvome, seda se muore premislit: rock nie umru an tud slovienska narečja videnske pokrajine so šele živa.