“Tudi letošnji Trinkov koledar se ukvarja s socio-ekonomsko situacijo Benečije, s težavami, ki jih ima naša skupnost, čeprav kot vedno daje pravilen poudarek naši zgodovini, življenju naših ljudi včeraj in danes.” S temi besedami je v petek, 25. januarja, v Slovenskem kulturnem domu v Špetru predsednica kulturnega društva Ivan Trinko Iole Namor orisala letošnjo izdajo, ki vsebuje več kot trideset prispevkov.
Letos je uvodnik napisala predsednica Paritetnega odbora za slovensko manjšino Ksenija Dobrila, ki podaja zelo podrobno sliko stanja slovenske manjšine, pa tudi kaj je in kakšno funkcijo ima ta odbor. Sledi koledar in pregled leta, kjer je sama predsednica društva izpostavila najpomembnejše aspetke življenja slovenske skupnosti v videnski pokrajini, poudarila je pa predvsem nove spremembe, ki se nam obetajo na ravni krajevnih uprav. “Od leta 2001 – je poudarila – so nam dvakrat ukinili gorsko skupnost, dali tri komisarske uprave, zadnja deželna vlada je ustanovila medobčinske zveze, sedanja uprava je že napovedala, da jih bo ukinila in ponovno vzpostavila Pokrajine. Vse to pomeni, da smo posebno mi, kot obmejni kraji Benečije, žrtve tega eksperimentiranja na področju javnih uprav. To pomeni dodatno šibitev naše skupnosti, ki bi potrebovala neko injekcijo sredstev in nove projekte zato, da bi si opomogla. V resnici smo vedno šibkejši, vedno težje dialogiramo s Posočjem, s katerim imamo dobre stike, naše javne uprave pa niso primerljive s tistimi, ki delujejo tako strokovno in uspešno v Posočju.”
Predsednica je nato nadaljevala s predstavitvijo vsebine zbornika, na koncu pa so o svojih prispevkih nekaj povedali tudi Suzana Pertot (in Franc Jerončič, ki ga je intervjuvala, glej članek spodaj), Giorgio Banchig, Zdravko Likar ter Jožica Strgar. Za letošnji zbornik so besedilo napisali tudi Branko Marušič, Vojko Hobič, Luciano Marcolini Provenza, Margherita Trusgnach, Jože Sušmelj, Fabio Bonini, Aljaž Škrlep, Lucia Trusgnach, Antonio Banchig, Luigia Negro, Riccardo Ruttar, Miha Obit in Amalia Stulin. Poglavje o naši besedi vsebuje zgodbe in pesmi Brune Balloch, Catie Quaglia, Antonelle Bukovaz, Luise Cher, Jožice Strgar, Andreine Trusgnach, Claudie Salamant in Margherite Trusgnach. Na koncu je še opis delovanja društva Ivan Trinko in slovenska bibliografija videnske pokrajine v letu 2017.
Predstavitev je obogatil Davide Tomasetig, ki je na klavirju zaigral dve svoji skladbi.

V tiskani izdaji Novega Matajurja z dne 30. januarja lahko preberete še, kaj sta povedala Suzana Pertot o Idrski dolini in Zdravko Likar o svojevrstni italijanski “okupaciji” Kobarida.