Skrb za uveljavljanje in razvijanje slovenskega jezika v Italiji je že dalj časa ena prednostnih nalog Slovenskega raziskovalnega inštituta. Za Slovence v Italiji namreč jezik ni le sporazumevalno sredstvo, pač pa deluje tudi kot najbolj razpoznaven in neposreden znak slovenske prisotnosti na naselitvenem območju. Raziskave, ki obravnavajo Slovence v Italiji, večinoma pripisujejo jeziku pomembno vlogo pri prenašanju narodne samozavesti, nekateri pa ohranjanje rabe jezika štejejo celo za pogoj, da se ohrani tudi skupnost. Kot manjšinski jezik pa se slovenščina danes nahaja pred številnimi izzivi in pritiski, zato se je Slori odločil, da vzpostavi novo Delovno skupino za slovenski jezik, s katero želi še prodorneje in dosledneje prispevati k utrjevanju položaja, rabe in kakovosti slovenščine v Italiji. Projekt so prvič predstavili na zadnjem občnem zboru slovenske raziskovalne ustanove. Kot je razložila predsednica Sara Brezigar pri Sloriju že vrsto let poudarjajo, “da slovenski jezik potrebuje celovit in strateški pristop,” nova delovna skupina, ki jo sestavljajo strokovnjakinje dr. Matejka Grgič, dr. Maja Melinc Mlekuž in dr. Andreja Kalc, pa je v bistvu neke vrste prvi korak na poti do take obravnave jezika.
Direktor Slorija Devan Jagodic je nato izpostavil, da Slovenci v Italiji nismo imeli strokovnega telesa, ki bi bilo različnim uporabnikom v oporo pri njihovih prizadevanjih za uveljavljanje in razvoj slovenskega jezika. Slorijeva delovna skupina zapolnjuje torej ta manko, saj bo na voljo raznim zavodom, ustanovam (javnim in zasebnim), društvom, skupinam in posameznikom, nudila jim bo strokovno pomoč pri načrtovanju jezikovnih strategij in politik, ponujala pa bo tudi vrsto storitev na področju raziskovanja, svetovanja, izobraževanja, lektoriranja, promocije, priprave gradiva in drugih oblik jezikovne podpore skupnosti. Nekatere storitve bodo brezplačne, ob ustreznem financiranju pa bo skupina ponujala strokovno pomoč tudi pri izvajanju zahtevnejših projektov. Glavni cilji so vsekakor prispevati k doseganju visoke sporazumevalne zmožnosti v slovenščini med trenutnimi govorci, prispevati k ustavarjanju okoliščin za pridobivanje novih govorcev slovenskega jezika, k dolgoročnemu ohranjanju aktivne rabe jezika ter k ustrezni institucionalni rabi slovenščine v javnem življenju.
Kontaktne informacije: e-mail jezik@slori.org, tel. 040/636663 ali spletni strani www.slori.org oziroma www.smejse.it.