Slovenski izobraževalni konzorcij bo tudi v naslednjem šolskem letu dijakom slovenskih višjih srednjih šol v Italiji (oziroma tistim, ki so obiskovali slovenske ali dvojezično osnovne in nižje srednje šole) ponudil možnost, da del svojega šolanja opravijo v Ljubljani v okviru programa Ekstra. Ta omogoča namreč mladim, ki bodo v šolskem letu 2019/2020 obiskovali 4. razred, da se za šest mesecev ali celo leto preselijo v Ljubljano. Slovik jim bo v sklopu programa, ki se ga je letos na primer udeležilo deset dijakov iz tržaške, goriške in videnske pokrajine, nudil pomoč pri organizaciji študijskega gostovanja, celoletno tutorstvo in skupinske coachinge ter inštrukcije ob povratku na matično šolo. Glavni cilj šolanja v Ljubljani, ki se lahko ponaša z zelo dobrimi šolami ter dobro organiziranimi dijaškimi domovi ter razvejano paleto dejavnosti, s katerimi si lahko mladi popestrijo svoj prosti čas, so spoznavanje novega okolja, drugačnega šolskega sistema, dodatnih vsebin, pa tudi osebnostna rast in razvoj. Gostovanje v slovenski prestolnici namreč pomeni za dijake večjo samostojnost, pa tudi odgo-vornost, predvsem pa omogoča povsem spontano spoznavanje in osvajanje “živega” slovenskega jezika. Več informacij in prijavno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na www.slovik.org. Prijave zbirajo do 17. marca.