Po treh lietih je Beneško gledališče spet uprizorilo predstavo za praznik žen. Nie bluo lahko, pa je bluo potriebno, ku je sam predsednik Beneškega gledališča Michele Qualizza poviedu v sriedo, 8. marča, v večnamienski dvorani v Špietre pred predstavo. “Ankrat je tel praznik parpravjala Zveza beneških žen, mi ku gledališče smo nimar sodeloval an takuo je šlo napri lieta an lieta. Ustavljeni smo bli tri lieta zaradi covida, lietos smo imieli kakšno težavo napravt komedijo. Rešila nas je Alida Bevk,” je jau.
Alida je hči Marjana Bevka, ki je puno liet sodelovau ku režiser z Beneškim gledališčem. Pod vodstvom Alide so Erika Balus, Cecilia Blasutig, Ljuba Crainich, Andrea Trusgnach an Igor Cerno predstavli komedijo ‘Ljubezen bolezen’, tri smiešne zgodbe, ki jih je v sloviensko narečje prepisala Emanuela Cicigoi. Mez komičnih trenutku so dobile pravi prestor tudi poezije an misli domačink, ki so poviedale, kaj pride rec bit žena. “Zame pride rec čut v sebe, de sam zemlja, življenje, ljubezen, lepota.” Telo in druge take misli je prebrala Cecilia, ki je tudi poviedala kiek od sebe, kuo je ratala neviesta an mama.
V puni dvorani je takuo bluo možno ne samuo se posmejat, pa tudi lepuo pomislit na tiste, kar pride rec bit žena donas, an predvsien v naših krajih. Zak je ries, “bit žena je težkuo”, pa – an tela je bla zadnja misel predstave – “je trieba, de mi te parve se muormo lepuo navast se imiet same rade”.