Piet, brat al igrat v našem slovienskem narečju. Lietos se uarne natečaj “Naš domači izik”, ki ga organizava špietarski Kamun. Nova občinska uprava župana Mariana Zufferlija je takuo odločila, de bo ponovila telo tradicionalno iniciativo (parvič so jo organizal lieta 1994) nieki liet po te zadnjem natečaju, ki je biu lieta 2011.
Glih ku tenčaš “natečaj slovenskega narečja” (takuo piše v uradnem pravilniku, ki ga je odobriu občinski odbor 15. decembra 2014) bo samuo ustni an odpart za vse tiste, ki bojo tiel napravt adno originalno dielo po sloviensko.spietarzik
Cajt za se upisat je še do 3. februarja v občinskih uradih Občine Špietar. Natečaj pa bo v občinski dvorani 21. februarja, kar je tud mednarodni dan maternega izika. Adna komisija bo tenčas vebrala narbuojša diela za tri kategorije: za mlajše do 18 liet, za starejše od 18 liet an za skupine (na primier zbori al šuole).
Sestavo komisije bo določil nimar občinski odbor, ki je že odločiu tud, kere bojo nagrade. Te parvi med te mladimi bo dobiu 250 evrov, te drugi pa 150. Za te odrasle te parva nagrada je 400 evrov, druga 200, tretja pa 100. Narbuojša skupina bo dobila 500 evrov, te druga 300, tretja pa 100.
Vsi tisti, ki nas sprašujejo, kada se uarne natečaj Moja vas, ki ga je puno liet od tega organizavu Študijski center Nediža an ki je biu takuo všeč našim otrokam, naj na zamude telo parložnost za napisat kiek.