An komendator, an sudat an an profesor se ušafajo v istem hramu, vsak za suoja opravila. Pa kaj je tel prostor: an hotel, an urad al pa je sedež nieke založbe? Tela je skrivnost, ki se razvija v komediji ‘Tarije na pingulauki’, ki je kupe z nastopom pevskega zbora Barski oktet razveselila publiko Dneva emigranta. Na odru Ristorija so nastopil igrauci Beneškega gledališča Adriano Gariup, Franco Qualizza, Roberto Bergnach an Emanuela Cicigoi, igro je režirau Gregor Geč.
Tisti trije možje ne morejo uon s hrama, tudi zak tam uone runajo nieko ežerčitacjon, takuo da muorajo ostat zaparti notar celo nuoč.
An predvsem adnemu, komendatorju, pride dvom, da tista soba, kjer so, je predsoba (anticamera) nebes, an morebit, da so vsi že martvi. Dok na pride notar v sobo čistilka, ki pa še vič jih store prepričat, da je kiek narobe…