V teli majhani vasici na briegu Matajurja imajo dvie skupine pustov, te liepe an te garde, kupe z njim pa so tudi pustiči. Te gardi imajo obraz umazan od saj, na glavi velik klabuk, v rokah pa palco an zvonce. Kar grejo po vasi, pobierajo klobase, jajca an salame an jih kladejo tu pletenice. Te liepi (na pu so žene, na pu pa možje) imajo ardeč rožast gvant, pod jopo pa bielo srajco an šjarpo (kravato). Žene morejo imiet krilo an druge barve, pa more bit nimar rožasto. Zlo posebni so klobuki te liepih: na njih so rože vič barv an uon s karte narete.