Med dijaki in učenci dvojezične šole v Špetru je najbolj uporabljena elektronska naprava namizni računalnik, WhatsApp najbolj uporabljeno družbeno o-mrežje, internet pa istovetijo v največji meri s pridobivanjem informacij. To so nekatere izmed ugotovitev, do katerih so prišli dijaki 3. razreda dvojezične nižje srednje šole v Špetru, ki so letos sodelovali na raziskovalnih delavnicah Slovenskega raziskovalnega inštituta. Mladi raziskovalci so med tednom anketirali 78 učencev in dijakov 4. in 5. razreda osnovne šole ter 1. in 2. razreda nižje srednje šole, nato pa v petek, 26.septembra, predstavili izsledke svoje raziskave.Slori_Sp
Delavnice je tudi tokrat vodila Norina Bogatec, njihova tema pa je bila uporaba tehnologije med mladimi. Dijaki so zato izbrali naslov “Mi in tehnologija” in mlajše sošolce spraševali o rabi naprav, kot so namizni računalnik, tablica, mobilni telefon, igralna konzola in i-pod, o najljubših družbenih omrežjih, o kupovanju preko interneta in tako naprej, za vsako vprašanje pa so jim dali na razpolago več odgovorov. Za šolske potrebe uporabljajo anketirani učenci in dijaki predvsem tablični ali namizni računalnik, tablica pa je bolj razširjena med osnovnošolci. V prostem času uporabljajo fantje predvsem igralno konzolo, med dekleti pa je bolj razširjena raba mobilnega telefona. Glede mobilnika je prišlo na dan, da ga učenci in dijaki v največji meri uporabljajo za telefoniranje, sicer pa dekleta tudi za poslušanje glasbe, fantje pa na njem igrajo igrice in pošiljajo kratka sporočila (SMS). Manj s telefonom deskajo po internetu. Glede nakupov preko interneta so dijaki raziskovalci ugotovili, da približno polovica družin včasih kupuje preko spleta, tretjina pa se sploh ne poslužuje te možnosti. Najbolj pogosto v družinah preko interneta kupujejo čevlje in oblačila. Preko interneta sicer nakupujejo predvsem zato, ker je praktično. Anketirani učenci in dijaki pa internet uporabljajo predvsem za poslušanje glasbe, čeprav ga povezujejo predvsem s pridobivanjem informacij. Med družabnini omrežji sta za WhatsAppom najbolj razširjena Instagram in Facebook, Twitter in Tumblr pa manj. Več kot petina anketirancev uporablja tudi druga omrežja. Glede poslušanja glasbe pa je prišlo na dan, da jo učenci in dijaki največkrat poslušajo, ko se vozijo z avtom ali avtobusom, sicer pa fantje tudi ko pišejo naloge, dekleta pa pred spanjem.
Slori, ki letos praznuje 40-letnico delovanja, prireja v okviru svojih pobud za promocijo raziskovalne dejavnosti in raziskovalnega poklica  delavnice za dijake nižjih srednjih šol že od leta 2006, vsako leto v drugi pokrajini. Na dvojezični šoli v Špetru jih je izvedel že tretjič. Na ta način se Slori pridružuje Evropski noči raziskovalcev, prireditvi, ki se odvija na pobudo Evropske Komisije vsak četrti petek v septembru v številnih evropskih državah od leta 2005 dalje. Odvija se v okviru Dejavnosti Marie Sklodowska-Curie.