Benetke v Benečiji. Zgodilo se je v saboto, 27. maja, kar mešani pevski zbor Fanis iz Benetk je povarnu obisk parjateljam pevskega zbora Rečan, ki kako lieto od tega so bli šli piet v tisto miesto.
Zbor Fanis se je rodiu lieta 1963, kar adna skupina parjatelju, ki je ljubila gore an vse kar je z njimi  povezano, je začela piet. V vsieh telih lietih – vič ku petdeset! – so se povezal z drugimi zbori, še posebno s tistimi, ki žive v gorah. Takuo so paršli v stik tudi z Rečanom.
V saboto so preživiel cieu dan tle par nas an dokazal so nam, de so viedli lepuo, kam pridejo, kako bogatijo imamo tle par nas. Kar nieso še viedli, sta jim poviedale Margherita Trusgnach an Amalia Stulin na kulturnem društvu Ivan Trinko. Poviedale so jim našo zgodovino, kaka nit nas veže, saj oni so iz Benetk, mi smo pa spadali pod Beneško republiko. Zaviedli so puno reči od Čedada an tudi vidli bogatije telega miesta. Potle so se pejal do Mašere, kjer jih je po “beneško” sparjeu Rečan an drugi parjatelji: po beneško, saj jim je Roberto zagodu z ramoniko. Par Mašerah so vidli Muzej od Matajura an Uelbovo kliet, kjer  sta jim poviedala go mez naše življenje tle par nas Luisa Battistig an Renato Massera. Sparjeu pa jih je zelo toplo tudi sauonjski župan Germano Cendou.
Po bogatem kosile v dvorani ta pod mašersko cierkvijo, so se pejal do Špietra, kjer so si ogledal SMO s pomočjo Marine Cernetig.
Za zaključit tel dan je biu pa kulturni program: v dobrodošlico jim je zapieu zbor Rečan, potle so bli na varsto oni. Dvorana je bla puna an vsi so užival tel poseban moment parjateljstva. Riedko kada donašnji dan, kjer je puno sovraštva na svietu, moremo uživat tako parjateljsko vzdušje, kjer vsak spoštuje te drugega pru zavojo njega različnosti.
Na koncu… ramonike an plesi folklorne skupine Živanit, ki so ustvarile veselo atmosfero. Pru lepuo je bluo na koncu, kar naši plesauci so pejal plesat goste iz Benetk.
Za vse tuole muormo pohvalit kulturno društvo an zbor Rečan_Aldo Klodič,  ki sta vse tuole organizala an spejala s pomočjo Inštituta za slovensko kulturo iz Špietra an s kulturnim društvom Ivan Trinko iz Čedada.