tecajsloKDOd svoje ustanovitve Slovensko kulturno središče Planika uspešno ponuja izbirne tečaje slovenskega jezika šoloobveznim otrokom Kanalske doline. Tudi v pravkar končanem šolskem letu so izbirne tečaje obiskovali otroci iz Ukev, Žabnic, s Trbiža in iz bližnje okolice. Izbirni tečaji slovenskega jezika in z njim povezane kulturne dejavnosti so sredstvo in pripomoček k učenju ter poglabljanju slovenskega jezika na območju, kjer pouk slovenščine kljub dolgoletnim prizadevanjem še ni sistemsko urejen. V preteklem šolskem letu so bili otroci razdeljeni v tri skupine, in sicer po starosti in znanju slovenskega jezika. Prvo skupino so sestavljali najmlajši otroci (od petega do osmega leta starosti). Učiteljica jih je uvajala v lepote slovenskega jezika in začenjala na igriv način ustvarjati za njih primerno besedišče. V drugi ali srednji skupini, ki je bila tudi najštevilnejša, so bili otroci, ki se že vrsto let učijo slovenščine, razpolagajo z lastnim slovenskim besediščem in se lahko sporazumevajo in komunicirajo med sabo. Pri tej skupini je bila ura razdeljena na govorni del, v katerem so otroci delali v glavnem v parih: so poslušali – govorili in ustvarjali. Vezna nit ponudbe je bila v glavnem širjenje besedišča, izhajajoč iz preprostih vsakdanjih življenjskih situacij. Učili so se tudi preprostih zgodbic. Zadnjih deset minut ure slovenščine je bilo vedno posvečenih različnim igram v slovenskem jeziku. Starejši so imeli tematske ure, ki so bile bolj ciljno usmerjene. Npr.: usvajanje rabe predlogov, vprašalne povedi, znaki prepovedi, besedišče, raba sklonov, zanikane povedi itd. S pomočjo posebej pripravljene vsebine je skupina poglabljala znanje slovenskega jezika z velikim poudarkom na slovenski slovnici. Tudi v tretji skupini so izhajali iz aktualnih dogodkov in vsakdanjih situacij. Znanje jezika je vsekakor zelo individualno pogojeno. Pri nekaterih je opazen lep napredek iz leta v leto (predvsem pri tistih, ki obiskujejo tečaje že vrsto let). Nekateri učenci, predvsem iz starejše skupine, so zelo napredovali in se v slovenskem jeziku zelo dobro sporazumevajo, razumejo praktično vse in poznajo osnovne jezikovne zakonitosti. Manjka jim še nekaj samozavesti in komunikacije. Skupina mlajših in najmlajših potrebuje za podoben napredek kontinuiteto učenja. Zaenkrat razumejo preprosta navodila, odgovorijo na preprosta vprašanja in poznajo veliko slovenskih besed. Vrsto let izbirne tečaje slovenskega jezika pri Sks Planika vodi Katarina Kejžar, ki je sicer profesorica slovenščine. Pomaga ji Elise Kandutsch, nekdanja slušateljica izbirnih tečajev Planike, ki je trenutno študentka na videnski univerzi.