tk15Velika družina soustvarjalcev in prijateljev Trinkovega koledarja se je v četrtek, 29. januarja, zbrala v Slovenskem kulturnem domu v Špetru, kjer so urednica Lucia Trusgnach, predsednik KD Ivan Trinko Miha Obit in številni izmed avtorjev besedil predstavili letošnjo publikacijo. Priljubljeni koledar, ki ga od leta 1991 izdaja KD Ivan Trinko, je z leti postal pomembno sredstvo medsebojnega spoznavanja in sodelovanja ter način za širjenje vedenja o jezikovnih različicah, ki se uporabljajo v videnski pokrajini. V tem dolgem obdobju je svoja besedila v Trinkovem koledarju objavilo že več kot tristo avtorjev z obeh strani meje.
“Trinkov koledar je kot neka črta, povezovalna nit, ki ima svoje korenine v preteklosti, se nanaša na sedanjo realnost naše skupnosti, zna pa gledati tudi naprej s tem, da išče nove tematike, druge vezi in druge ljudi, ki nam pomagajo spoznati, poleg naše, tudi širšo realnost okoli nas. V koledarju beremo o življenju, o zgodovini, o ljudskih navadah o posebnosti naše kulture, o ljudeh, malih in velikih, o kulturnih društvih in organizacijah, ki bogatijo našo slovensko stvarnost in gradijo naš skupni slovenski prostor,” je na predstavitvi v Špetru po uvodnem pozdravu predsednika društva Mihe Obita in glasbenih točkah mladih gojencev špetrske Glasbene matice povedala urednica Lucia Trusgnach.
Letošnji koledar vsebuje 36 prispevkov, ustvarjanju koledarja pa se je tradicionalnim pridružilo še dodatnih enajst novih avtorjev. Kot je bilo slišati v Špetru, vsi z veseljem sodelujejo pri pripravi koledarja, na dan pa so prišle že tudi nekatere ideje za naslednji Trinkov koledar, kot na primer prispevek ob 150-letnici plebiscita in o delu Salvatoreja Venosija v Kanalski dolini ob 20-letnici njegove smrti.
Kar zadeva letošnjo publikacijo, naj povemo, da je uvod v koledar tokrat razmišljanje Jole Namor o upravljanju našega teritorija. V prispevku obravnava SMO, številne evropske projekte, delovanje Kmečke zveze in bogato delovanje Slovencev videnske pokrajine na kulturnem področju.
Prvi sklop besedil, ki sledi koledarskemu delu, je nato posvečen različnim zgodovinskim tematikam oziroma dogodkom, ki so zaznamovali ta obmejni prostor. Bralci bodo lahko na primer izvedeli marsikaj o beneškem glasilu Matajur in istoimenski partizanski tehniki, spoznali kakšne težave so imeli Benečani, ki so v povojnih letih obiskovali slovenske šole v Gorici, da so se lahko naučili jezika. Med temi je bil tudi Viljem Černo, o katerem je v koledarju objavljen prispevek, kasneje pa naj bi izšla tudi knjiga.
Kot ponavadi daje Trinkov koledar tudi možnost spoznati delovanje oziroma pobude posameznih društev, kot je na primer Slovensko kulturno središče Planika v Kanalski dolini.
Izpostavili so zlasti stalno naprezanje, da bi tudi v Kanalski dolini lahko imeli pouk tudi v slovenščini.
Slovenci na Videnskem zelo dobro sodelujejo s furlansko skupnostjo, letošnji koledar tako ponuja tudi prispevek ob 30-letnici delovanja Radia Onde Furlane. Tu so še razmišljanja o povezavi med kulturo, manjšinskim jezikom in priložnostmi za gospodarski razvoj, bogat literarni del, poklon preminulima Pavletu Merkuju ter Vittoriu Di Lenardu, bibliografija videnske pokrajine in pregled glavnih pobud, ki jih je lani izvedlo KD Ivan Trinko.
Letošnjo novost pa predstavljajo Trinkove razglednice, s katerimi želi društvo na poseben način približati Trinkov lik in njegove misli ter pesmi (tudi v italijanskem prevodu, kar ni zelo pogosto) širši publiki.