‘De b`mogle besiede’, naslov bukvi Claudie Salamant, je biu tudi naslov pesniške vičer, ki je bla v nediejo, 22. setemberja, v Idarski dolini, v Bordonih. Priredili so jo društvo Val Judrio-Idrska dolina, Kulturno društvo Ivan Trinko (ki je knjigo izdala) an čezmejno društvo Nit. Priet je Margherita Trusgnach v imenu predsednice društva Ivan Trinko Jole Namor, ki nie mogla prit, poviedala nekaj besied o Claudii Salamant an nje knjigi. Poviedala je o besiedah an njih pomenu. Claudia je parve besiede v domačem beneškem narečju čula v Salamantih, v Idarski dolini.

Besiede združejo ljudi, odpirajo vrata, dajejo kupe tiste, ki so sami. Poezije Claudie Salamant je na kitaro spremljala hčerka, Amelia Boscutti, na ramoniko je godu še mladi Jacopo Paravan iz Podklanca, mlada Beatrice Bertossi, ki je v Bordone paršla iz Medee, pa je godla na harfo, arpo. Potle so nastopili s poezijami tisti, ki so paršli v Idarsko dolino, de bi predstavli čezmejno društvo Nit. V našem beneškem narečju so brale Andreina Trusgnach an Margherita Trusgnach, iz Tolmina sta paršla Marjeta Manfreda an Rok Alboje, iz Drežnice Silva Mlekuž, Bogdan Troha je paršu iz Vipavske doline, Alenka Petaros pa z Opčin. Poezije Ivanke Kostantino je brala Silva Mlekuž.

Vičer, puna muzike an besied je parnesla puno življenja v gornjo Idrsko dolino, kjer je previč tišine an robide an se ljudje vse premalo družejo.
Dosti ljudi je na pesniško vičer paršlo tudi s slovenske strani Idrije, kjer bi tudi želiel, de bi bli vič kupe an de bi bluo liepih besied an takih vičer veliko. (sp)