V Kobaridu bodo v petek, 12. aprila, odprli e-razstavo “Ženske v prvi svetovni vojni”, ki je nastala v okviru širšega projekta, ki ga je vodila zgodovinarka Marta Verginella in s katerim so želeli sodelujoči osvetliti vlogo žensk v tem obdobju in s tem zapolniti veliko zgodovinopisno vrzel. Tako so v prejšnjih letih nastale razstave, posvečene vojnim letom 1914, 1915, 1916 in 1917 ter začetku povojnega obdobja, v katerih je sicer predstavljeno predvsem dogajanje ob soški fronti in njenem zaledju, pozornost pa so seveda posvetili tudi dogodkom v širšem mednarodnem prostoru. Elektronska razstava je rezultat uspešnega sodelovanja med Oddelkom za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Fundacijo Poti miru v Posočju, sodelovali pa so tudi ZRC SAZU, Kobariški muzej, Tolminski muzej, Goriški muzej, Muzej novejše zgodovine in Narodni muzej Slovenije.
Ob odprtju razstave bo v petek ena izmed njenih soavtoric, dr. Petra Testen Koren z Inštituta za kulturno zgodovino Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, ki sodeluje z Oddelkom za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pri evropskem projektu, posvečenem vlogi žensk v povojnih, tranzicijskih obdobjih po prvi in drugi svetovni vojni ter v devetdesetih letih preteklega stoletja, predstavila enega izmed obravnavanih vidikov. Ob 19. uri bo v Kobariškem muzeju tako predavala o prehrani, pomanjkanju in protestih oziroma ženskih preživetvenih strategijah med prvo svetovno vojno. Naslov predavanja dr. Petre Testen Koren je “Dajte nam kruha! Sklenite mir!”. Zgodovinski večer se bo nato nadaljeval v prostorih sosednje Fundacije Poti miru v Posočju, kjer bodo uradno odprli elektronsko razstavo.