Beneška besieda se je lepuo uveljavila na literarnem konkoršu, natečaju za manjšinske jezike ‘Mendrànze n poeija’ , ki ga vsako lieto organizajo v vasi Livinallongo, v pokrajini Belluno.
Med šuolami je četarti razred špietarske dvojezične osnovne šuole dobiu parvo nagrado za besedilo ‘Ninetto Buseretto’.
Nagrado je tudi v imenu sojih sošolcu prejeu Biagio Dorbolò, ki je v zadnjem šolskemu lietu obiskovau tisti razred. Učiteljca četartega razreda je bla pa Claudia Salamant, ki je s pesmijo ‘Lepe šuolne’ dobila trecjo nagrado natečaja (namesto nje jo je prejela mama od Biagia, Erica).livinallongo