V atriju Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani je bil v četrtek, 21. junija, poseben večer, posvečen krivopetam, pravljičnim bitjem, ki so v slovenskem kulturnem prostoru značilna predvsem za Zgornje Posočje in Benečijo. Priložnost za pogovor o njih je nudila predstavitev knjige “Krivopete: Divje žene z nazaj zasukanimi stopali v slovenski folklori” Barbare Ivančič Kutin, znanstvene sodelavke Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Raziskovalka iz Bovca, ki je v sklopu evropskega projekta ZborZbirk sodelovala z Inštitutom za slovensko kulturo in dobro spoznala Benečijo ter njeno kulturno dediščino, je v knjigi predstavila tudi divje žene iz Nadiških dolin. O njih je v Ljubljani v beneškem narečju pripovedovala Ada Tomasetig, medtem ko je pogovor z avtorico knjige vodila Agata Tomažič.
Isti večer so odprli tudi razstavo ilustracij Slavice Mlekuž in beneške umetnice Luise Tomasetig z naslovom “Svetovi krivopet”, ki bo na ogled do 29. junija. Ilustracije je predstavila Monika Ivančič Fajfar.