V Beneški palači v Naborjetu so v petek, 9. marca, Slovensko kulturno središče Planika, Združenje don Mario Cernet in Glasbena matica – Šola Tomaž Holmar priredili Dan slovenske kulture v Kanalski dolini. Šlo je za lepo in živahno prireditev, v kateri so bili glavni protagonisti otroci, ki v tisti dolini obiskujejo razne tečaje slovenskega jezika. Prireditelji in gostje pa so spregovorili predvsem o pomembnosti izdelave večjezičnega šolskega modela, za kar si prizadevajo obe krajevni slovenski društvi, krovni organizaciji slovenske manjšine v Italiji, pa tudi Občini Naborjet – Ovčja vas in Trbiž.
Večer se je začel s slovensko himno, ki so jo zapeli učenci osnovnih šol iz Kanalske doline pod vodstvom Alme Hlede, nadaljevali pa so otroci, ki obiskujejo izbirne tečaje slovenskega jezika, ki jih organizira SKS Planika in jih vodi Elisa Kandutsch, otroci iz vrtca in osnovne šole iz Ukev (slednji so z učiteljico Giovanno Kandut povedali, kako poteka »ura u šuoli po našem«) ter učenci osnovne šole s Trbiža.
Predsednica Združenja don Mario Cernet Anna Wedam je pozdravila prisotne in izrazila zadovoljstvo, da je pouk slovenščine v letošnjem šolskem letu zagotovljen (s pomočjo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu), »končni cilj pa ostaja njegova redna finančna podpora, pridobitev potrebnega učnega kadra in uradno priznanje večjezičnega šolskega modela s strani Ministrstva za šolstvo.« Tudi Rudi Bartaloth je v imenu SKS Planika poudaril željo po sistemskem poučevanju slovenskega jezika v okviru večjezičnega šolstva in obstoječih zakonov, »marsikdaj pa potrebujemo pomoč, ni vedno dovolj, da nam potrkajo na ramena in nam rečejo, kako smo pridni.« Prisotne so pozdravili tudi podpredsednik deželnega sveta Igor Gabrovec, predsednica paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine Ksenija Dobrila, predsednik nemškega društva Kanaltaler Kulturverein Alfredo Sandrini in odbornik za kulturo in šolstvo Občine Naborjet – Ovčja vas Alberto Busettini, ki je tudi napovedal, da pričakujejo v prihodnjih dneh pomembno odločitev glede večjezičnega pouka v Kanalski dolini.
Sledil je glasbeni del programa, v katerem so najprej nastopile gojenke Glasbene matice – Šole Tomaž Holmar Martina Buttolo, Eleonora Coianiz in Rossella Lupieri, nato je prišel na vrsto Harmonikarski kvartet Glasbene matice iz Trsta (sestavljajo ga Ivana Kresevič, Leo Racman, Nicholas Sineril in Jakob Gruden, vodi jih profesor Fulvijo Jurinčič), večer pa je zaključil zbor bratov Smrtnik, ki je predstavil venček koroških ljudskih pesmi.

Nekaj posnetkov s prireditve smo objavili v fotogaleriji