V avditoriju Slovenskega licejskega pola v Gorici (Ul. Puccini 14) bodo v četrtek, 17. oktobra, ob 15. uri predstavili inovativna didaktična gradiva s področja čezmejne didaktike literature, ki so na Univerzi v Novi Gorici nastala v sklopu projekta EDUKA2 – Čezmejno upravljanje izobraževanja/Per una governance transfrontaliera dell’istruzione. Vodilni partner tega projekta, ki je bil financiran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, je bil Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), pri njem pa so med drugim sodelovali tudi profesorji slovenskih srednjih šol v Trstu in Gorici oziroma dvojezične nižje srednje šole v Špetru, ki jo je zastopala Anita Bergnach.
Didaktična gradiva (učbeniki za nižje in višje srednje šole ter digitalne literarne pešpoti po Trstu, Gorici in Devinu) obravnavajo čezmejno literaturo s komparativno metodo in s pomočjo vaj iz kreativnega pisanja. Prvi učbenik za nižje srednje šole v Italiji obravnava izbor literarnih del v slovenskem, italijanskem, furlanskem in nemškem jeziku, katerih avtorjih so književniki in književnice z Goriškega in Videnskega. Drugi učbenik za višje srednje šole v Italiji obravnava slovensko tržaško literaturo, istrskotržaško literaturo, nemško literaturo iz Trsta in italijansko literaturo v slovenski Istri. V učbeniku, ki je namenjen dijakom tretjega razreda nižjih srednjih šol v Italiji (oziroma zadnjega razreda osnovne šole v Sloveniji), je na primer predstavljenih 27 avtorjev, večinoma rojenih v drugi polovici 19. stoletja in prvi polovici 20. stoletja. Besedil v slovenščini je dvanajst, v furlanščini ravno toliko. Šest besedil je italijanskih, dve sta v nemškem jeziku. Med predstavljenimi pesniki so tudi Viljem Černo, Silvana Paletti, Renato Quaglia in Aldo Klodič.
Vsa gradiva so dostopna v elektronski obliki na spletni strani EDUKA2, predstavili pa jih bosta Ana Toroš (vodja projektnih aktivnosti za čezmejno didaktiko književnosti EDUKA2 na Univerzi v Novi Gorici) in Nataša Špolad Manfreda (Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid). Dogodek poteka v sklopu Tedna Univerze v Novi Gorici 2019 v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom SLORI iz Trsta in Slovenskim licejskim polom v Gorici.