Lietos se je Primorska poje spet uarnila v Nediške doline, ne gor na Liesa, takuo ki je bluo puno liet od tega, pač pa v Sauodnjo, v hram, kjer je bla ankrat šuola. Telo lieto je v programu 32 koncertu, dva tle v Benečiji, saj po Sauodnji bo na 22. obrila zadnji lietošnji koncert v Zavarhu (Villanova delle grotte). Adan pa je biu v Kanalski dolini. Od 208 zboru, ki so se lietos vpisal na telo posebno revijo, šest jih je v nediejo, 18. marca, zapielo v Sauodnji: Skupina ljudskih pevk KD Mandrač (Koper), Moški pevski zbor Delfin (Izola), Ženska pevska skupina Kalina (Ilirska Bistrica), Ženska pevska vokalna skupina Liška dekleta (Lig), Moški pevski zbor Napev (Batuje) an Moški pevski zbor Ivan Laharnar (Šentviška planota).
Za koncert v Sauodnji je poskarbiela Zveza slovienskih kulturnih društev s pomočjo kulturnega društva Ivan Trinko an moškega zbora Matajur, ki so se potrudil za ponudit liep popudan vsiem, ki so napunli veliko dvorano, veliko salo v sauonjski šuoli.
Bluo jih je puno an vse je prisarčno pozdravu po italijansko an sloviensko sauonjski župan Germano Cendou. Pozdravile sta tudi Lucia Trusgnach, predsednica Zveze slovienskih kulturnih društev videnske pokrajine, ki je tudi predstavila program an povezovala prijetni koncert, an Janja Konestabo, vodja zbora Kalina iz Ilirske Bistrice, kot članica odbora Zveze pevskih zborov primorske. Liep popudan s piesmijo, ki pa je odmievala an po koncertu na zakuski.