avt-guidaNov turistični vodnik, ki bo obiskovalce spremljal med odkrivanjem najbolj tipičnih zgodovinskih, naravnih, kulturnih in enogastronomskih značilnosti malo poznanega območja ob vznožju Mužcev. Tako bi lahko na kratko opisali dvojezično publikacijo “Terska dolina – Alta Val Torre”, ki so jo predstavili v petek, 24. junija, v knjigarni Odós v Vidnu. Vodnik so izdali s pomočjo Gorske skupnosti Ter, Nadiža, Brda, ki je ta projekt vključila med dejavnosti za družbeno-gospodarski razvoj krajev v videnski pokrajini, kjer živi slovenska manjšina (21. člen zaščitnega zakona 38/2001). Njegov avtor je kulturni delavec iz Barda Igor Cerno, ki je bogastvo Terske doline, v kateri živi že od rojstva, predstavil iz različnih zornih kotov. Knjižica je namreč razdeljena v več poglavij: splošni podatki (ta del vsebuje podatke o posameznih naseljih in zgodovini), narava, kultura in kraji, poti in gostoljubnost. Vodnik vsebuje tudi podatke o glavnih zanimivostih, ki si jih velja ogledati, koledar prireditev, majhen jezikovni slovarček z nekaterimi izrazi v terskem narečju, kratko besedilo v terščini in tersko himno, ki jo je na predstavitvi skupaj z nekaj drugimi pesmimi ubrano zapel Barski oktet. Publikacijo bogatijo tudi številne fotografije, ki prikazujejo naravne in kulturne znamenitosti Terske doline. Cilj vodnika je vsekakor to, da v te kraje privabi čim več ljudi. “Zato sem skušal v njem podatke, ki so jih občina ali druge ustanove že posredovale javnosti v različnih oblikah, urediti tako, da bi vzbudil radovednost ljudi,” je na predstavitvi povedal avtor in dodal, da je želel izpostaviti predvsem kulturo in jezik, pa tudi druge posebnosti, ki zaznamujejo Tersko dolino. Izrazil je tudi svoje zadovoljstvo, da je knjižica izšla ob štiridesetletnici potresa, ki je močno prizadel te kraje, in poudaril pomen dela vseh tistih, ki so se zavzemali, da se ohranijo in ovrednotijo korenine te doline. Ne smemo pozabiti, kaj smo, je opozoril Igor Cerno in zaključil, da bi bili ti kraji brez svoje skupnosti še vedno lepi, a bi bili brez prave identitete. Na predstavitvi je prisotne nagovoril tudi župan Barda Guido Marchiol, ki je med drugim poudaril pomen sodelovanja s sosednjo Slovenijo in obžaloval dejstvo, da so v Terski dolini še vedno brez dvojezične šole. Direktor Parka Julijskih Predalp Stefano Santi, ki je napovedal, da nameravajo vodnik predstaviti tudi v okviru jesenskih srečanj, pa je izpostavil zgodovinsko, naravno in kulturno bogastvo teh krajev, ki so, ker ležijo ob meji, pravi most med različnimi narodi. Ob koncu je še poudaril, da bo v obdobju, ki ga zaznamuje težnja po uniformiranju, pravi izziv ohraniti različnost. Ta namreč nudi priložnost za družbeno-gospodarski razvoj teh krajev, kar je vsekakor nujni pogoj, da bodo lahko tu ostali mladi. Novi vodnik pa bo lahko po Santijevi oceni odlično sredstvo, s katerim bodo lahko številni spoznali to ozemlje in ga nato tudi obiskali. Vodnik, za katerega so številni že takoj po njegovem izidu izrazili veliko zanimanje, bodo predstavili tudi v Bardu.