V Beneški galeriji v Špietre so 6. februarja odparli novo razstavo. Telkrat se morejo videt fotografije, risbe an drug material, ki nam kažejo, kuo je bluo ankrat njega dni življenje v Potokih, vasici v Breginjskem kotu, nad Kobaridom, an kuo so si takrat vašnjani pomagal med sabo par kmetijskih opravilih, zak dielo z žvino an na njivah gor po vesokih grebenih nie bluo lahko.
Gradivo, ki je seda zlo lepuo urejeno an je dostopno tud preko interneta, so zbrali raziskovauci Slovenskega etnografskega muzeja v začetku petdesetih liet prejšnjega stoletja. Razstava pa nam kaže tud, kuo so ble an tenčas žive vezi med Benečijo an Posočjem. Moremo takuo zaviedet an zgodbo Giuseppine Cucovaz – Pepe Lavrenčič s Krancove družine iz Gorenjega Marsina, ki je šla za neviesto v Geberjevo družino v Potoke.
Kiek vič o razstavi an zgodovini vasi Potoki pa bo v Beneški galeriji v Špietre v četartak, 22. februarja, ob 18. uri, poviedu nje avtor Ivo Lavrenčič. Na srečanju, v okviru prireditve “Skupni slovenski kulturni prostor”, ki povezuje Benečijo an Posočje, bo sodelovau zbor Rečan_Aldo Klodič.