Kulturno društvo Rečan_Aldo Klodič praznuje lietos 50 liet nepretarganega diela v Benečiji, kjer se je nimar trudlo za podperjat an valorizirat našo sloviensko besiedo, kulturo an identiteto. Ob teli pomembni oblietinci je parpravlo društvo iz Rečanske doline zlo bogat program.

Začne se v četrtek, 13. junija, ob 18. uri v muzeju SMO v Špietre. Tam bojo predstavli projekt 50 QR-kod, preko katierih bo mu vsak s tabletom al pa smart-phonom prit do video posnetku s pričevanji ljudi o Kd Rečan an njega dielu. Potle bo jazz koncert skupine Mirpadal Quartet.

V petek, 14. junija, bo ob 20.30 v Plavi dvorani v Hlodiču konferenca-koncert Piera Purinija na temo nasprotovanja vojni “RIFIUTO LA GUERRA (La grande guerra dalla parte di chi cercò di evitarla)”. Sodelujejo še Paolo Venier, Aljoša Starc-Čada an Olivia Scarpa.

Osrednja prireditev z naslovom “Naša zlata pot 1969-2019” bo v saboto, 15. junija, ob 18. uri v telovadnici na Liesah. Sodelovali bojo Zbor Rečan_Aldo Klodič, Beneška folklorna skupina Živanit, Beneško gledališče, otroški zbor Mali lujerji. Potle bojo godli Skedinj.

V nediejo, 16. junija, bo ob 9. uri še tradicionalni “Pohod čez namišljeno črto” iz Topoluovega an z Livka do Brieze an kupe do varha Svetega Martina, kjer bo pieta maša an veselica.
KD Rečan_Aldo Klodič pa vabe še na odpartje razstave o inž. Maksu Klodiču (22. junija ob 17. uri v Plavi dvorani v Hlodiču) an na kries sv. Ivana na Lužah (23. junija).