Barski oktet in vokalna skupina Gallina sta 24. marca na koncertu v Čedadu skupaj izvedla zborovsko skladbo Fabia Feruglia za petnajsto postajo Križevega pota, posvečenega Beneškim Slovencem, ki ima naslov Vstajenje. Avtor besedila je Viljem Černo.

***

Il Barski oktet ed il gruppo vocale Gallina eseguono la musica di Fabio Feruglio su parole di Viljem Černo per la quindicesima stazione della Via Crucis dedicata agli sloveni della Benečija, intitolata Resurrezione.