Za Pot miru se je s 1. novembrom začelo novo obdobje, saj se je začel izvajati strateški projekt “WalkofPeace – Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom”, ki je sofinanciran s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru čezmejnega programa Interreg Italija – Slovenija.

V četrtek, 6. decembra, pa so se v Domu Andreja Manfrede v Kobaridu na prvem delovnem srečanju zbrali predstavniki partnerjev tega projekta, ki je dejansko neke vrste nadgradnja in razširitev “Poti miru od Alp do Jadrana”, ki je povezala dediščino prve svetovne vojne z njenimi ostalinami na slovenski in italijanski strani, od Loga pod Mangartom preko Posočja do Krasa in Devina, zdaj pa se bo razširila še v Veneto in na reko Piavo, kjer so se boji zaključili. Novi projekt vodi Posoški razvojni center, idejni vodja pa je Fundacija Poti miru v Posočju. Programske dejavnosti se bodo izvajale do leta 2021, na razpolago pa bo skoraj tri milijone evrov. Ostali partnerji so na slovenski strani Mestna občina Nova Gorica, ZRC SAZU in Zavod za turizem Pivka, z italijanske strani pa Dežela Veneto, razvojna agencija za Vzhodni Veneto VEGAL, deželna turistična agencija PromoTurismo FJK, deželna ustanova za kulturno dediščino ERPAC in Občina Ragogna.

Ob začetku srečanja je vse udeležence pozdravila direktorica Posoškega razvojnega centra Almira Pirih, ki je skupaj z vodjo Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju« Mašo Klavora predstavila projekt in njegove glavne cilje. Srečanja sta se udeležila tudi direktor občinske uprave Občine Kobarid Simon Škvor ter župan Občine Tolmin Uroš Brežan. Vsi so poudarili pomen tega strateškega projekta, ki bo pripomogel k sodelovanju partnerjev na obeh straneh meje na področju zgodovinske dediščine 1. svetovne vojne in povezovanju območja od Alp do Jadranskega morja v enotno čezmejno Pot miru (Walk of Peace).

Projekt je vsekakor usmerjen v trajnostni kulturno zgodovinski turizem, predvidene pa so tudi izobraževalne dejavnosti. Več sredstev bodo namenili tudi za vzdrževanje Poti miru od Alp do Jadrana, za katero želijo, da bi postala prava pohodniška pot. Med drugim so predvidene tudi naložbe za nemško kostnico v Tolminu, območje cekrve Sv. Duha v Javorci, trdnjavo Kluže, Muzej v kraju S. Donà di Piave, bunkerje v okolici Benetk, med pomembnejše investicije pa nedvomno sodi center za obiskovalce na Sabotinu z multimedijsko predstavitvijo dogajanja med prvo svetovno vojno.