Ankrat je bluo v naših majhanih vaseh v Nediških dolinah miesca dičemberja puno puno božičnih koncertu, na katierih smo mogli poslušat naše tradicionalne božične melodije. Bla pa je tud adna parložnost za preživiet cajt vsi kupe an si uoščit pred prazniki, takuo de so no malo povserode naši judje čakal na tele dogodke. Vič liet je tela kulturna srečanja organizala gorska skupnost, še priet pa tud beneška društva.

Lietos je biu tak koncert v Nediških dolinah samuo adan. Za anj je, s pomočjo Tarbijske fare, lepuo poskarbielo Kulturno društvo Rečan_Aldo Klodič, ki s sojo dejavnostjo gleda obogatit pievske an kulturne navade na telem teritoriju.
An takuo so v nediejo, 18. dičemberja, liepe božične piesmi v cierkvi v Gorenjem Tarbiju darovale no posebno božično atmosfero.

Vzdušje je bluo čudovito an v cierkvi v Gorenjem Tarbiju se je zbralo zaries puno judi, ki so poslušal ubrano pietje treh zboru iz Nediških an Terskih dolin. Protagonisti božičnega koncerta so bli Mešani pievski zbor Rečan_Aldo Klodič z Lies pod vodstvom Davida Tomazetiča, Otroški pievski zbor Mali lujerji iz Špietra an Barski oktet iz Terske doline, obadva pod vodstvom dirigenta Davida Klodiča.

Slovienska piesem pa je odmievala dičemberja tud v Čedade, kjer so v cierkvi Sv. Petra praznoval Senjam Svete Lucije. Vsake lieto povabijo tud kak zbor od zuna. Lietos je takuo mašo spremlju s slovienskimi an latinskimi piesmimi mešani pievski zbor Rečan_Aldo Klodič z Lies. Ubrano petje zbora, ki ga je vodu dirigent Davide Tomasetig, so čedajski vierniki lepuo sparjel an nekatieri so se tudi po maši ustavili an poslušali še druge piesmi iz beneške cerkvene tradicije.

Toplo jih je na koncu zahvalu duhovnik Lino Carlino, ki je opozoriu vse, de imamo sosiedje Nediških dolin sojo bogato sloviensko jezikovno an kulturno tradicijo. Čepru je drugačna, je pru, de jo tudi Čedad spozna an spoštuva, sa smo vsi bratje v vieri. Zboru je pa zaželeu, de bi uspešno peju napri soje dielo. “A o tem nie dvomu”, je zaključu, “sa imajo zlo mladega dirigenta”.