mittelf2015S poudarkom na večjezičnosti in krajevnih značilnostih in resursih naše dežele in z idejo o drugačni Evropi, ki povezuje različne kulture in v kateri so še vedno v ospredju družbene in etične vrednote, se je v soboto, 18. julija, v Čedadu začel 24. Mittelfest, ki je letos posvečen temi vode (ki je pomemben naravni vir, pa tudi sredstvo za povezovanje krajev in ljudi) in ima zato naslov “Barva vode (Il colore dell’acqua)”.
Na uradni otvoritvi znamenitega festivala, ki je bila letos v gledališču Ristori, je po uvodnem pozdravu čedajskega župana Stefana Ballocha predsednik združenja Mittelfest Federico Rossi med drugim opozoril tudi na to, da so prav zadnji dogodki v Grčiji dokaz poloma Evrope, ki jo preveč pogojujeta tržna in finančna logika. Zato je ocenil, da ni slučaj, da je v zadnjih letih močno padlo tudi zaupanje državljanov v EU (od 70% leta 2005 do 24% leta 2014). Mittelfest pa nasprotno podpira idejo o drugačni Evropi in želi poudariti in ovrednotiti različnost in večjezičnost tega mikrokozmosa, ki je v bistvu neke vrste Evropa v malem.
Glavna “pokrovitelja” festivala, Fundacija CRUP in Čedajska banka oziroma njuna predsednika Lionello D’Agostini in Michela Del Piero sta nadalje poudarila, da kultura in umetnost prispevata k družbeni koheziji, zaradi česar je pravilno podpirati take pobude, kot je čedajski Mittelfest. Ta festival pa nudi mestu in deželi, kjer sobivajo različne kulture, tudi dodatne priložnosti za gospodarski razvoj.
O vsestranskem pomenu Mittelfesta za Čedad in okolico je spregovoril tudi umetniški vodja festivala Franco Calabretto, ki je sicer predstavil glavne značilnosti Mittelfesta, ki še naprej skuša delovati povezovalno, širiti idejo o Evropi, ki združuje različne kulture, in podpirati nove umetniške stvaritve. Calabretto je poudaril, da je Mittelfest izraz ljubezni do Čedada in Furlanije, obenem pa je izpostavil potrebo, da bi opravili raziskavo o gospodarskih in družbenih učinkih tega festivala na to območje. Prepričan je namreč, da ima Čedad veliko koristi od te prireditve, in to ne samo v času trajanja Mittelfesta. Omenil je tudi, kako so se številni mladi prostovoljci tu navdušili za razne vrste dela in nato izbrali svojo poklicno pot.
Predsednik Pokrajine Videm Fontanini je izpostavil odprtost mesta Čedad in izrazil svoje zadovoljstvo nad tem, da je letos med dogodki tudi predstava v furlanščini. Deželni odbornik Gianni Torrenti pa je poudaril, da je Mittelfest lepo ogledalo za mesto in vso deželo in povedal, da je deželna uprava prav zaradi pomena in kvalitete tega festivala želela s svojim prispevkom omogočiti organizatorjem nemoteno in mirno delo.
Med prvimi prireditvami na letošnjem Mittelfestu pa naj omenimo projekt goriškega Kulturnega doma in Mittelfesta AgheVodaUjë, pri katerem so sodelovali tudi furlanski in slovenski umetniki. Med slednjimi so bili Vlado Kreslin, Miroslav Košuta in Tatjana Mihelj, med protagonisti kulturnega dogodka pa je bila tudi znana italijanska pevka Tosca. Še pred tem so za poseben koncert poskrbeli zborovski pevci, med katerimi so bili tudi člani zbora Jacobus Gallus z dirigentom Markom Sancinom. Sinoči pa je bila v cerkvi S. Maria dei Battuti premiera predstave Divjad Nejca Gazvode v italijanskem prevodu Mirana Košute. Režiral jo je član igralskega ansambla Slovenskega stalnega gledališča Romeo Grebenšek (SSG je tudi sodelovalo pri produkciji), med nastopajočimi pa je bila tudi mlada tržaška Slovenka Patrizia Jurinčič.