V Slovenskem kulturnem domu v Špietre se bojo na Dan žen, 8. marca, spomnil Brune Dorbolò, ki je bla med ustanoviteljcam an predsednica Društva beneških žen, dokjer nas ni lan zapustila. Ob 20. uri bojo predstavli bukva “Tala je naša zemja an mi smo nje snuovi”, ki jih je izdalo Kulturno društvo Ivan Trinko. V njih je izbor tekstu, ki jih je napisala Bruna Dorbolò, naj bojo poezije, članki, razmišljanja al pa dramska besedila za Beneško gledališče.
Naše gledališče pa bo potle predstavo, ki jo vsake leto parpravja za Dan žen, uprizorilo v večnamenski dvorani v Špietre v nediejo, 11. marca, ob 18. uri. Naslov komedije je “Ojceta na bo!”.