trinko-sejaKulturno društvo Ivan Trinko začenja leto 2016 v znamenju sprememb. Po dvanajstletnem vodenju društva je Michele Obit, ki sicer ostaja v vodstvu društva kot podpredsednik, predal štafetno palico dosedanji podpredsednici Iole Namor, kar zagotavlja kontinuiteto v delovanju. Na občnem zboru društva, ki je potekal v sredo, 13 januarja, je bil namreč izvoljen nov odbor društva, v katerem so še Michela Predan (tajnica), Luisa Cher (blagajničarka), nekdanji predsednik društva Beppino Crisetig in Lucia Trusgnach.
Ob finančnih dokumentih je občni zbor sprejel tudi program delovanja za leto 2016, ki ob redni kulturni dejavnosti postavlja v ospredje po eni strani uveljavljanje slovenske prisotnosti v Čedadu in to v prvi vrsti v sodelovanju s čedajsko občinsko upravo, po drugi strani pa  skrb za območja v videnski pokrajini, kjer so Slovenci najmanj vidni in organizirani. Tako kot je bilo v vsej njegovi šestdesetletni zgodovini, bo društvo še naprej pomembna oporna točka za slovenska društva in organizacije, ki se lahko naslanjajo zgolj na prostovoljno delo svojih članov in zato potrebujejo strokovno pomoč.
Kot je znano, kulturno društvo Ivan Trinko že tri leta brezplačno sodeluje z Občino Čedad in enkrat tedensko ponuja usluge slovenskega urada za slovenski jezik v pričakovanju, da Občina v skladu z zaščitnim zakonom dokončno uredi vprašanje. Novo vodstvo bo napelo vse svoje sile, da se stvar premakne z mrtve točke in Občina prevzame skrb za ta urad in ga nadgradi.
V letu 2016 bo društvo ponudilo Občini Čedad, ki nam vsako leto daje svoje pokroviteljstvo, dve razstavi: ena bo posvečena slovenskemu fotografu Mariu Magajni ob stoletnici rojstva, druga pa poletnemu letovanju beneških otrok Mlada brieza, ki s svojimi jezikovnimi tečaji predstavlja enega od zametkov dvojezične šole. V Špetru pa namerava v sodelovanju z Inštitutom za slovensko kulturo in Društvom beneških likovnih umetnikov organizirati ob 40-letnici potresa filatelistično razstavo na to temo in jo ponuditi italijanski in dvojezični šoli.
Zaključili bodo projekt, ki ga je financirala dežela FJK, o digitalizaciji Trinkovega koledarja in Matajurja oz. Novega Matajurja, ki je bila sicer že izvedena, saj so omenjen publikacije že nekaj mesecev dostopne na strani Dlib. V prvi polovici leta bodo v okviru projekta obogatili vedenje o kulturno-političnem gibanju Slovencev na Videnskem in najvidnejših osebnostih skupnosti na spletu.
Še naprej bodo nadgrajevali in dopolnjevali društveno spletno stran www.kries.it, ki predstavlja zgodovino in dejavnosti pomembnih slovenskih organizacij videnske pokrajine.
V začetku leta bo društvo v Špetru in drugod med Slovenci, tudi čez mejo v Posočju,  predstavilo Trinkov koledar 2016, jeseni pa se bo lotilo priprave koledarja za leto 2017.
Ob dnevu slovenske kulture bo v Špetru predstavilo narečno pesniško zbirko Claudie Salamant, ki jo je ob koncu lanskega leta izdalo KD Trinko. V načrtu je več predstavitev, tudi v dolini Idrije, kjer ima pesnica svoje korenine.
Julija, kot uvod v letošnji Mittelfest, bo društvo ponovno priredilo glasbeno literarno-srečanje Mittelibro v sodelovanju z galerijo Grid-o, knjigarno La libreria in z Občino Čedad. Letos bo gost že desete izvedbe projekta Koderjana Nataša Kramberger, ki ji bodo v sodelovanju z zadrugo Novi Matajur izdali dvojezično publikacijo, sad bivanja v Topolovem, in jo predstavili med Postajo Topolove.
Ob teh publikacijah ima društvo v načrtu izdajo Korespondence Ivana Trinka – Adolf Černy ter ilustriranega štirijezičnega (subiški govor, slovenščina, furlanščina in italijanščina) tematskega slovarja. Le-ta je nastal iz bogatega fonda ljudskega izročila, ki ga je zbrala in obdelala Bruna Balloch.