V sredo, 26. avgusta, so se v Ovčji vasi srečali predstavniki Sveta slovenskih organizacij in združenja Don Mario Cernet. Glavna tema srečanja je bilo delovanje tega združenja v Kanalski dolini, ki so ga po zaslugi domačinov, med katerimi je tudi kar nekaj mladih, obudili pred nekaj leti in mu dali nov zagon.cernet
Poseben pomen pa ima možnost koriščenja ovškega župnišča, kjer so si člani združenja Cernet uredili društvene prostore. Zato so med srečanjem, tako piše v tiskovnem sporočilu Sveta slovenskih organizacij, izrekli priznanje domačemu župniku Mariu Gariupu, ki podpira prizadevanja združenja za dobrobit slovenskega življa v Kanalski dolini.
Predstavniki Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj, Ivo Corva in Julijan Čavdek ter predsednik združenja don Evgen Blankin Giorgio Banchig so se seznanili z bodočimi načrti društva Černet. Program dejavnostji jim je predstavil predsednik Anton Sivec. Poleg predsednika Sivca so se srečanja udeležili še člani društva Luciano Lister, Mitja Jalen in Sara Ehrlich ter predstavnica Zveze slovenske katoliške prosvete Katja Dorni, ki so ji zaupali režijo uradnega odprtja sedeža združenja don Mario Cernet, ki bo v Ovčji vasi v soboto, 24. oktobra, ob 16. uri. To pa je pomemben znak sodelovanja, ocenjujejo pri SSO, saj bodo v organizacijo tega pomembnega dogodka aktivno vključeni poleg Sveta slovenskih organizacij še Združenje Don Evgen Blankin in Zveza slovenske katoliške prosvete. Odborniki združenja Cernet pa upajo, da bodo odprtje sedeža podprle tudi krajevne javne uprave.
Udeleženci srečanja v Ovčji vasi so razpravljali tudi o stanju slovenske narodne skupnosti v Kanalski dolini. Sodelovanje z rojaki iz Benečije, Gorice in Trsta je zelo pomembno in ga bo nadalje potrebno še razvijati in dopolnjevati, da bi zares izkoristili vse možnosti, ki jih nudi tisto področje, na katerem so Slovenci avtohtona narodna skupnost, so menili sogovorniki. Glavna skrb pa mora biti še vedno posvečena poučevanju slovenskega jezika v šoli.
Večje možnosti za nove pobude in sodelovanja pa bi lahko razvili s slovenskimi rojaki, ki živijo na avstrijskem Koroškem, in to zaradi podobnosti teritorija z jezikovnega, zemljepisnega in gospodarskega vidika, zgodovine in razdalje. V tem smislu bo Svet slovenskih organizacij predlagal srečanje s sestrsko krovno organizacijo Narodnim svetom koroških Slovencev, piše v tiskovnem sporočilu. Prva priložnost za soočenje bo verjetno že na zasedanju izvršnega odbora Sveta slovenskih organizacij v Kanalski dolini, ki bo predvidoma ta mesec.