naborjet1V Kanalski dolini si že dolga leta prizadevajo, da bi bili otroci v krajevnih šolah deležni trojezičnega pouka, želje Kanalčanov pa so še vedno neizpolnjene oziroma na tromeji še čakajo na sistemsko rešitev. Pouk slovenščine je na primer letos lahko stekel le po zaslugi Združenja don Mario Cernet, ki je Večstopenjskemu zavodu I. Bachmann s Trbiža priskočilo na pomoč in sklenilo pogodbo z učiteljico Almo Hlede za skupno 23 ur tedensko. Tako se lahko otroci v otroških vrtcih v Ukvah, v Žabnicah, na Trbižu in na Centralnem Trbižu ter v osnovnih šolah v Ukvah, na Trbižu in na Centralnem Trbižu tako kot v prejšnjih letih še naprej učijo slovenščine.
Da bi še dodatno spodbudili razmišljanje o trojezičnem šolstvu v Kanalski dolini (in o dvojezičnem izobraževanju v drugih delih videnske pokrajine), prireja Združenje don Mario Cernet v sodelovanju z Združenjem don Eugenio Blanchini in pod pokroviteljstvom Občin Naborjet-Ovčja vas in Trbiž ter Medobčinske teritorialne zveze Železne in Kanalske doline poseben posvet. Srečanje z naslovom “Želja  po dvo- in trijezičnem šolstvu v videnski pokrajini – La richiesta di istruzione bi- e trilingue in provincia di Udine – Der Wunsch nach zwei- und dreisprachiger Bildung in der Provinz Udine” bo jutri, petek, 4. novembra, ob 9. uri v Beneški palači v Naborjetu. V prvem delu, ki ga bo moderirala Donatella Sacchet, bodo svoja poročila podali predstavniki krajevnih združenj Anna Wedam (Združenje don Mario Cernet), Alfredo Sandrini (Kanaltaler Kulturverein), Rudi Bartaloth (Sks Planika), staršev v Kanalski dolini in ravnatelja večstopenjskih zavodov na Trbižu oziroma v Čenti Antonio Pasquariello in Annamaria Pertoldi. V drugem delu, ki ga bo vodil Igor Jelen, pa bodo o različnih vidikih večjezičnega izobraževanja spregovorili Roland Verra (ladinsko šolsko skrbništvo), Luis Prader (bivši ravnatelj in član Vsedržavnega sveta za javno šolstvo), Martin Kuchling (Krščanska kulturna zveza iz Celovca), predstavnik staršev otrok, ki obiskujejo tečaje slovenščine v Vidnu, bivša ravnateljica dvojezične šole v Špetru Živa Gruden, šolski nadzornik za slovenščino na avstrijskem Koroškem Michael Vrbinc in podpredsednik Deželnega sveta Furlanije-Julijske krajine Igor Gabrovec.