kukucaKukuca jo pieje še, an še bo piela, takuo ku naš slovienski jezik po vsieh dolinah. Tuole je bluo sporočilo prireditve, ki jo je kulturno društvo Rečan v sodelovanju z Lieško faro an z druzimi slovienskimi kulturnimi društvi parpravlo v nediejo v telovadnici na Liesah, de bi se spomnili na Alda Klodiča an na vse tisto dielo, ki ga je kupe z druzimi naredu v Rečanski dolini za sloviensko kulturo. Bli so, na začetku, zaries hudi cajti, takuo ku je poviedu Fabio Bonini, cajti hladne ujske an tajnih služb po naših dolinah.
Reči so se začele razvijat, je poviedu Bonini, potle ki je dol z Laškega paršu nou far, don Azeglio, ki je zbrau oku sebe mlade tele doline. Ustanovil so društvo Rečan, ki je začelo organizavat Senjam beneške piesmi, potle še zbor an druge pobude. “Italianissimi so mislili, de nas bojo ucjefal, pa nieso utegnil”, je še jau, an zaključu s prepričanjem, de tudi tisti, ki so še donas pruot slovienskemu jeziku, na bojo ugasnil naš glas.
Bogat program vičera, z naslovom ‘Zarnje moje duše’ an v režiji Elisabette Gustini, se je nadaljevau z besiedami (poslušal smo pesmi, spomine an tudi odlomke Aldovega literarnega diela) an glasbo.  Sodelovali  so zbor Rečan, folklorna skupina Živanit, Beneško gledališče, Trepetički, zbor Fajnabanda, Čeče za ljubezen, Rok Alboje, duo Banelli, Daniela Lenk-cjova, Lidia Žnidarjova, Cecilia Perinova, Emanuela Pitažova, Martina Žefcjova, Katja Bledcjova, Michele an Graziella, Gianni Vuku, Margherita Tarbjanova, Davide Dortih, Martina Marmai, Elisabetta Jurajova, Andreina Cekova, Renzo Žnidarju, Fabio Kovaču, Miha Obit, Cristina Tedolenjih, Mila Morandini, Davide Tedolenjih, Lucia Gazzino, Ornella Ferrari, Anna Pečenova, Nicolò Vuku, Igor Blažu, Marika Blažova, Elisa Kuosova, Sofia Bliščuova, Luisa Karpacova, Monica Obličanova an Mario Midun.