Korenine, ki pletejo zgodovinsko pot Slovencev v Italiji so globoke in trdne. O tem pričajo številni zgodovinski trenutki, pričevanja, zgodbe, predvsem pa zaslužni ljudje, ki so v teku zgodovine verovali  v svetlo bodočnost in obstoj slovenstva v našem prostoru. Primer takih ljudi, ki jih je bilo v polpretekli zgodovini veliko, sta danes kulturno neutrudna delavka Živa Gruden in mecen Vanja Lokar, ki jima je prejšnji teden Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc v Vili Podrožnik v Ljubljani podelil priznanje za njun neprecenljiv prispevek k ohranjanju slovenstva med rojaki v Italiji.ziva

Na svečanosti, ki jo je povezovala sekretarka v Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Irena Vadnjal, sta bila prisotna tudi predsednika krovnih organizacij Rudi Pavšič in Drago Štoka, predsednik Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu Ivan Hršak ter generalna konzulka v Trstu Ingrid Sergaš; ob priložnosti pa je zaigral policijski kvintet.
»Živa Gruden je svoje srce predala Benečiji. To je človek, ki se je posvetil od zgodovine izmučenemu ljudstvu,« je sekretarka Irena Vadnjal uvedla obrazložitev. Živa Gruden je spomnila, da je za njo stala še cela vrsta pogumnih ljudi, ki so delali in verjeli v svetlo prihodnost. »Zahvala gre gotovo Pavlu Petričiču, ki je prvi prišel do zamisli, da bi lahko imeli svojo šolo. V tistem času je bilo to zelo drzno, šola, ki je nastala, je bila privatna, torej je bilo vse skupaj nekoliko napol-legalno«, nam je povedala.
1984. leta je Zavod za slovensko izobraževanje odprl v Špetru dvojezični vrtec – Dvojezično predšolsko središče in tako zagotovil predšolsko vzgojo v slovenščini. Dve leti kasneje se je začel pouk tudi za prvi razred osnovne šole in nato leto za letom tudi za ostale razrede. Vrtec in osnovna šola v Špetru, sta z zaščitnim zakonom 38/2001 postala državna. Leta 2007 je začela delovati tudi dvojezična nižja srednja šola. »Presenečena sem nad tako nagrado. Res je, da sem se upokojila, a človek lahko še vedno marsikaj naredi, čeprav ne hodi več v službo«, razlaga Živa Gruden, ki je bila med drugim dolgoletna ravnateljica špetrske dvojezične šole.
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc, je podal misel, da biti Slovenec ni lahko, bodisi v matični državi bodisi izven nje. »Pol milijona Slovencev živi zunaj meje; zgodbe ljudi in zgodovina so dvosmerne. Vidva (Živa Gruden in Vanja Lokar, op. ur.) sta dokaz, da Slovenci zmoremo, ko iščemo skupne rešitve. Z voljo in pogumom sta dokazala, da lahko skupaj gledamo v svetlo prihodnost, na področju šolstva, znanosti, kulture in gospodarstva, ob tem pa je treba graditi na mladih.«