V občinski dvorani v Sauodnji bojo v petak, 11. otuberja, ob 18.30 predstavli dvojezične bukva “Živiet na planinah – Vivere sui pascoli”, ki jih je uredila Luisa Battistig an guorjo, kuo je bluo ankrat njega dni življenje na senožetih an pašnikih na Matajurje. Luisa, ki je doma pru iz Marsina v občini Podbuniesac – lepuo jo poznajo vsi ku predsednico Planinske družine Benečije, pes-
nico an pripovedovauko pravc v našem slovienskem nareču -, je z njimi tiela opisat, kuo je bluo nje življenje, kar je v mladih lietih na marsinskih planinah pasla krave. Tenčas so se poliete na planine selile cele družine, ki so tam pasle žvino, pa tud runale ser an druge mlečne proizvode. V bukvah, ki jih je izdala Zadruga Most na pobudo Sauonjskega kamuna an s prispevkom iz 22. člena deželnega zakona za Slovence 26/2007 (za ukrepe za valorizacijo slovienskih narečij v Benečiji an Kanalski dolini), so tud pravce an poezije.
Na predstavitvi, ki se je bo udeležiu tud deželni odbornik Pierpaolo Roberti, ki je odgovoren an za jezikovne manjšine v FJK, bojo guoril zgodovinar Giorgio Banchig, župnik g. Božo Zuanella an avtorca Luisa Battistig.