Zveza slovenskih kulturnih društev, ki združuje preko 80 slovenskih kulturnih društev in skoraj 5.000 članov, bo imela v soboto, 18. maja, ob 10. uri v Trebčah svoj 53. redni občni zbor in 9. kongres. Na dnevnem redu so me drugim tudi sprejem nove članice, podelitev priznanj, predstavitev Zvezopisa in volitve. Pred kongresom smo se z deželno predsednico Živko Persi smo se pogovarjali o pomembni vlogi najbolj množične organizacije ljubiteljske kulture, ki ima deželno dimenzijo. Intervju lahko v celoti preberete v tiskani izdaji našega tednika, ki je izšla 15. maja, tukaj pa vam v branje ponujamo krajši izvleček.

Kongres bo potekal pod geslom »Mi in naš čas«. Kakšno je njegovo sporočilo?
“Navezuje se predvsem na misel, da živimo v precej razburkanem času, polnem negotovosti, pasti in nevarnosti za demokratično družbo, ki so včasih prikrite in podtalne, kar nas kot člane širše družbe postavlja pred nove izzive, naloge in odgovornosti. Čas pa je tudi tisti t.i. prosti čas, ki ga vsi, od vodstva Zveze do vodstev vseh društev posvečamo ljubiteljski kulturi. O tem bomo skupaj razmišljali na kongresu.”
Zvezo ste prevzeli maja 2016, potem ko ste več let vodili ZSKD na Tržaškem. Ob tej priložnosti ste povedali, da je Zveza »veliko, uspešno, zdravo in kakovostno gibanje, ki mora tudi zaradi spremenjenih finančnih okvirjev postati bolj drzno«. Kaj ste s tem mislili?
“Zborovska, godbeniška, gledališka in druge dejavnosti, kot na primer ples ali likovno izražanje, so naši aduti, ki opredeljujejo našo ustvarjalnost na področju ljubiteljske kulture. Teh dejavnosti pa se lahko lotimo na bolj sodoben, mladim privlačnejši način, s pogledom na to, kar se dogaja okrog nas, vključno z novimi vsebinami, pri čemer so ključnega pomena društveno vodstvo in usposobljeni mentorji. Splet in tehnologija lahko pomagata, kot tudi soočanje z drugimi sredinami, članstvo v drugih zvezah v Italiji in Sloveniji ipd.”
Na Videnskem je ZSKD ena od številnih akterjev na področju ljubiteljske kulture. Dobršen del skoraj vseh aktivnosti se v teh krajih odvija prav v obliki ljubiteljske kulture. Ste kdaj pomislili na neko širšo koordinacijsko povezavo, ki bi lahko bolj učinkovito prispevala k uspešnosti ponudbe?
“V zadnjih letih pri ZSKD-ju poudarjamo, da sta povezovanje in sodelovanje ključ do uspešnega delovanja, ne samo na področju ljubiteljske kulture, kjer skušamo sami to tudi udejanjati. Prepričana sem, da s sodelovanjem pridobimo vsi in da to deluje spodbudno na vse soudeležene subjekte. Da to uspe, pa morajo biti jasno začrtani cilji in pravila igre. To velja prav gotovo tudi za Vidensko.”
Špetrska dvojezična šola bo celovito uspešna, samo če se bodo ob njej ustvarile pošolske dejavnosti. Kakšen je lahko s tega vidika prispevek ZSKD?
“Z lanskim šolskim letom smo z dvojezično šolo podpisali sporazum, s katerim ZSKD v sodelovanju s svojimi društvi ponuja šoli izobražene mentorje. Začeli smo z gledališkimi delavnicami, ki jih vodi Alida Bevk. Seveda smo pripravljeni nuditi strokovno pomoč tudi za druge izrazne dejavnosti, v popoldanskem času, v sklopu društev, za uravnovešen razvoj jezikovnih in drugih sposobnosti vsakega posameznega otroka.”