Trinajst organizacij in skoraj tristo članov: to je velika družina Zveze slovenskih kulturnih društev v Videnski pokrajini, ki že več kot pol stoletja s svojim razvejanim in bogatim delovanjem sooblikuje kulturno stvarnost na tem območju. Slovenska društva so že dolgo živa priča slovenske prisotnosti na Videnskem. Poleg KD Ivan Trinko, ki ima za sabo že več kot 60 let delovanja, je lani na primer 40-letnico delovanja praznovalo Beneško gledališče, letos slavi 50-letnico Center za kulturne raziskave v Bardu, 40-letnico KD Naše vasi v Tipani, naslednje leto pa bo svojo 50-letnico delovanja praznovalo Kulturno društvo Rečan.
Vsa ta društva, ki zdaj delujejo v sklopu ZSKD (njena predhodnica je bila Slovenska prosvetna zveza in je bila prav tako aktivna na območju Videnske pokrajine), so za prebivalce obrobnih krajev pogosto tudi edina priložnost za stik s slovensko kulturo, zaradi česar je njihov obstoj in razvoj življenjskega pomena. Tako je na pokrajinskem kongresu ZSKD, ki je bil v četrtek, 23. marca, v Slovenskem kulturnem domu v Špetru, povedala predsednica Zveze za Vidensko pokrajino Lucia Trusgnach, ki je posebej poudarila tudi pomen vključevanja mladih.
Da so slovenska društva na Videnskem zelo pozorna na ta vidik, je prišlo do izraza tudi med pregledom glavnih lanskih prireditev oziroma med predstavitvijo programa dejavnosti za tekoče leto. Velja omeniti projekt Mlad-in-action, ki ga je izvedlo društvo Beneške korenine, ki je med Slovenci v Italiji tudi edino mladinsko društvo (85% članov mora biti starih manj kot 35 let). Prav tako namenja veliko pozornost mladim tudi Kulturno društvo Rečan_Aldo Klodič, v vse večji meri pa vključuje najmlajše tudi Beneška folklorna skupina Živanit, ki je pred nekaj leti obudila svoje delovanje  in zdaj uspešno sodeluje tudi s šolami v Nadiških dolinah. Živanit, ki so jo prvič ustanovili leta 1982 s pomočjo Brede Pahor in pokojne Nadje Kriščak, bi rada namreč imela tudi svojo otroško skupino, predvsem pa si člani želijo, da bi se tradicionalni beneški plesi ohranili.
Šolarji in dijaki so sodelovali ali bodo tudi v drugih projektih slovenskih kulturnih društev. Tako je bilo njim namenjenih nekaj dejavnosti ob 40-letnici potresa, ki je leta 1976 močno prizadel tudi Benečijo in Rezijo, šole pa so vključene tudi v poseben projekt Občine Čedad, pri katerem sodelujejo tudi beneška kulturna društva.
Kar zadeva tekoče leto, pa velja omeniti odprtje etnografskega muzeja na Solbici v Reziji, kjer bo tudi sedež ZSKD. Otvoritev bo predvidoma na začetku poletja.
Pokrajinskega kongresa se je udeležila tudi deželna predsednica Zveze Živka Persi, ki je v svojem pozdravnem nagovoru poudarila povezovalno vlogo ZSKD, ki svojo prisotnost na celotnem deželnem ozemlju dokazuje vsak dan in je mogoče zato korak pred ostalimi. “Sodelovanje pa lahko še krepimo, saj nas to utrjuje kot organizacijo in na samem teritoriju,” je zaključila Persijeva in predlagala, naj se Živanit predstavi na sklepnem dogodku Slofesta, praznika Slovencev v Italiji, za katerega že zbirajo prijave in predloge.
Blagajnik Zveze Marko Rupel pa je obrazložil osnutek novega pravilnika za financiranje dejavnosti članic, ki bi ga morali potrditi na deželnem kongresu, ki bo 28. aprila prav tako v Špetru.
Pokrajinski kongres pa je bil tudi priložnost za predstavitev novega zbornika, ki nosi naslov  “Vodnik Zskd po poteh kulturnih društev v Italiji”. Kot sta povedala koordinator dejavnosti ZSKD Martin Lissiach in pokrajinska predsednica za Tržaško Valentina Sancin, ki sta ga uredila, je zbornik rezultat dela vseh društev. Vodnik vsebuje podatke, ki so jih društva sama posredovala, in omogoča, da se članice ZSKD predstavijo širši javnosti, pa tudi da se boljše spoznajo med sabo. Zbornik je razdeljen po pokrajinah, opremljen pa je tudi z zemljevidom. Vključuje tudi poglavje o zgodovini, za katerega so poskrbeli v sodelovanju z Narodno in študijsko knjižnico, in spomine bivših predsednikov Zveze. Trenutno je vodnik, ki je v elektronski obliki na razpolago tudi na spletni strani ZSKD, samo v slovenščini, če bo mogoče, pa ga bodo prevedli tudi v italijanščino.