Špetrski dijaški dom (tako imenovani college), ki že od leta 2010 gosti dvojezični vrtec, del osnovne šole in v katerem sta tudi ravnateljstvo ter kuhinja oziroma jedilnica špetrske dvojezične šole, bo do konca leta 2015 upravljala Pokrajina Videm. V njem bo do konca obnovitvenih del na starem šolskem sedežu v Ažlinski ulici, ki naj bi se začela v ponedeljek, še naprej lahko delovala dvojezična šola. Tako so v sredo, 19. novembra, sklenili na sestanku na sedežu videmske prefekture, ki so se ga poleg videmske prefektinje Provvidenze Delfine Raimondo udeležili še predsednik Pokrajine Videm Pietro Fontanini, pokrajinski odbornik za šolstvo Beppino Govetto, župan Občine Špeter Mariano Zufferli ter načelnik videmskih gasilcev Vincenzo Lotito. V naslednjih tednih bo stekel upravno – tehnični postopek za podpis nove konvencije. college1

Omenjeno poslopje je na podlagi pogodbe, ki je bila podpisana leta 2001 z Občino Špeter, upravljala Pokrajina Videm, ki je krila tudi vse stroške (približno 60 tisoč evrov na leto). V tem obdobju je stavbo uporabljal čedajski Zavod Pavla Diakona, ki v Špetru upravlja tudi jezikovni in pedagoški licej, odkar je morala zapustiti svoj stari sedež, ker ni odgovarjal protipotresnim normam, pa v njem gostuje tudi dvojezična šola. Pokrajina Videm je že pred časom napovedala, da pogodbe z Občino ne bo obnovila in da bo torej špetrski občinski upravi prepustila tudi kritje stroškov za upravljanje te stavbe. Občina Špeter bi morala po dogovoru med predsednikom Pokrajine Fontaninijem in tedanjim županom Špetra Tizianom Manzinijem ponovno postati polnopravna lastnica dijaškega doma s 1. julijem letos.

Novi špetrski prvi občan Mariano Zufferli pa se ni strinjal z odločitvijo svojega predhodnika. Novi občinski svet je tako 28. julija soglasno predlagal ustanovitev institucionalnega omizja, da bi se skupaj dogovorili, katera naj bo bodoča namembnost tega poslopja. Prostori, ki jih zdaj uporablja dvojezična šola, naj bi bili namreč spet na razpolago, ko bodo zaključena dela na starem sedežu šole.

Videmski pokrajinski svet je nato tako 29. julija kot 3. novembra tudi po posegu slovenskega pokrajinskega svetnika iz Špetra Fabrizia Dorboloja preložil obravnavo o dijaškem domu in s tem tudi dokončno prekinitev pogodbe z Občino Špeter. Na pokrajinskem svetu v začetku novembra je predsednik  Fontanini tudi napovedal, da bodo v kratkem tudi v sodelovanju s prefekturo poiskali ustrezno rešitev. Do sestanka in končne odločitve je nato v sredo vendarle prišlo.

***

Il lungo braccio di ferro fra Provincia di Udine e Comune di San Pietro sulla restituzione della Casa dello studente (college) all’ente valligiano, ha trovato finalmente il suo epilogo. A gestire l’edificio, che ospita dal 2010 la scuola dell’infanzia, parte della scuola primaria, la direzione e la mensa dell’Istituto comprensivo bilingue, sarà, fino al 31 dicembre 2015, ancora Palazzo Belgrado e la scuola bilingue potrà usufruire degli spazi necessari fino al completamento dei lavori di ristrutturazione della vecchia sedie di Viale Azzida, lavori che, a quanto sembra, dovrebbero iniziare lunedì prossimo, 24 novembre. La soluzione condivisa sul College di San Pietro, tra Provincia e Comune è stata trovata durante una riunione tenutasi mercoledì 19 novembre presso la Prefettura di Udine. Presenti all’incontro, oltre al prefetto di Udine Provvidenza Delfina Raimondo, il presidente della Provincia di Udine Pietro Fontanini, il sindaco di San Pietro Mariano Zufferli, l’assessore provinciale all’istruzione Beppino Govetto ed il comandante provinciale del Corpo dei Vigili del fuoco Vincenzo Lotito.