Založba Transalpina, ki je izdala zbirko Kosovelovih pesmi “Quel Carso felice”, je dobitnica posebnega priznanja v okviru državnih nagrad za prevajanje “Premi nazionali per la traduzione” za leto 2018. Priznanje je prejela za svoje delo, “povezano z lokalno zgodovino, mitelevropskim prostorom, ljudskim izročilom in goratimi območji”. Nagrade vsako leto podeljuje Generalna direkcija za knjižnice in kulturne ustanove italijanskega Ministrstva za kulturno dediščino in kulturne dejavnosti založniškim hišam in prevajalcem, ki s svojem delom prispevajo h krepitvi medkulturnih stikov in boljšemu medsebojnemu poznavanju med italijansko in drugimi kulturami oziroma s svojimi prevajalskimi dosežki vzpostavljajo most med njimi. Pred dvema letoma je na primer podobno priznanje prejel slovenski prevajalec Gašper Malej za svoje prevode italijanskih avtorjev iz Slovenije in romana Pier Paola Pasolinija Nafta (Petrolio). Uradna podelitev vseh letošnjih priznanj, nagrad oziroma posebnih nagrad (nagrajencev – založb ali prevajalcev – je skupno osem), bo 10. aprila v Rimu, v dvorani Vanvitelliano prestižne Angelske knjižnice (Biblioteca Angelica), najstarejše javne knjižnice v Italiji in ene prvih, ki so jih odprli v Evropi. Nagrade bo dobitnikom podelila direktorica Generalne direkcije Paola Passarelli. Zbirka “Quel Carso felice” vsebuje štirideset pesmi Srečka Kosovela, posvečenih “ljubeljenemu Krasu”. Izbral in prevedel jih je Miha Obit, v knjigi pa skupaj najdemo tako italijansko verzijo Kosovelovih pesmi kot izvirnik. Naj še dodamo, da je bila ta Kosovelova zbirka lani najbolj prodana knjiga v slovenski knjigarni v Trstu TKS 360. Knjigo so decembra leta 2017 predstavili tudi v muzeju SMO v Špetru (BERI TUKAJ), leto kasneje na Postaji Topolove, več o njej pa lahko preberete tudi v letošnjem Trinkovem koledarju, ki ponuja intervju Amalie Stulin s prevajalcem Miho Obitom.