Do danes, 4. novembra, opolnoči lahko bralci in poslušalci Primorskih novic, Radia Koper, Televizije Koper, Primorskega dnevnika in Radia Trst A glasujejo za osebnost Primorske meseca oktobra (TUKAJ). Med kandidati so tokrat tudi profesor jezikoslovja in raziskovalec Matej Šekli, ki je letošnji dobitnik nagrade za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja, ki jo vsako drugo leto podeljuje Ustanova patra Stanislava Škrabca, in profesorici na špetrski dvojezični šoli Anita Bergnach in Vesna Jagodic.
Šekli izstopa po svojem znanstvenem raziskovanju in pedagoškem delu ter sodi danes med najpomembnejše sloveniste, ki so hkrati tudi slavisti. Kot predavatelj je zaposlen na Katedri za primerjalno slovansko jezikoslovje Oddelka za slavistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kot raziskovalec pa v Dialektološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in sodeluje pri projektu OLA – Slovanskega lingvističnega atlasa (med zapisovalnimi točkami sta tudi Solbica in Ošnije) in projektu Slovenskega lingvističnega atlasa (SLA), ki obravnava tudi krajevne govore v Kanalski dolini, Reziji, Terskih in Nadiških dolinah. Šeklijevo odlično raziskovalno delo tvori sam steber sodobnega slovenističnega in slavističnega jezikoslovja. Izredno pomemben je njegov prispevek v zamejstvu, kot je poudarila tudi komisija v utemeljitvi nagrade, še zlasti med Slovenci v videnski pokrajini in kar zadeva raziskovanje rezijanščine, njegove objave pa zadevajo tudi ostale doline v obmejnem pasu videnske pokrajine. Dolga leta je sodeloval tudi s KD Rozajanski Dum in v Reziji učil rezijanščino.
Profesorici Anita Bergnach in Vesna Jagodic pa sta skupaj kandidatki za oktobrsko osebnost Primorske, ker sta odločilno prispevali, da so imeli beneški otroci možnost obiskovanja nauka v slovenščini. Tako je letos prvih deset otrok na Trčmunu prejelo prvo sveto obhajilo v slovenskem jeziku.