Dnevi tečejo hitro napri an malo manjka do 35. Sejma beneške piesmi, ki bo na Liesah blizu telovadnice, kjer bojo postavli šotor. Kulturno društvo Rečan_ Aldo Klodič an vsi tisti, ki so parskočil na pomuoc, nas vabejo na Liesa od petka, 17., do nedieje, 19 maja. Na bomo poslušal samuo nove piesmi. Pru takuo ku dvie lieta od tuod bomo čul an stare piesmi, ki jih bojo zapiel otroc vokalne skupine dvojezične šuole Pavla Petričiča taz Špietra v spremljavi BK Evolution.

Že kako lieto potieka dobro sodelovanje med šuolo an KD Rečan_ Aldo Klodič, kjer s skupnimi mocmi gledajo parbližat domacjo sloviensko besiedo Nediških dolin otrokam šuole, an pru na tako vižo, ki jim je narbuj blizu, de se zabavajo s piesmi an z glasbo. Tu telih lietih je vic generacij otruok spoznalo piesmi od Sejma, še posebno tiste od Kekka Bergnacha, ki so puno judem ostale v sarcu, saj so jih zapiel otuberja 2021, kar so mu 20 liet potle, ki nas je zapustu, posvetil poseben dogodek. Od tekrat napri so otroc odkril nove piesmi an se obogatil. Dvie lieta

od tuod, kar na Sejmu sta bla parsotna tudi senatorka Tatjana Rojc an takratni predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, so vsakemu zganil sarce, saj so obudil spo- mine na stare Sejme an na judi, ki so se zapisal tu njega zgodovino an jih ni vic med nam.

Lietos nam bojo storli nazaj doživiet pru posebno vičer an nas bojo spet zavartiel tu cajtu. Na odru bo cieu vičer vokalna skupina šuole: piel bojo ku solisti, v duetu al pa vsi kupe. Vebral so posebne pie- smi an na tako vižo se poklonil judem, ki so vic liet sodeloval, de bo naša domacja besieda le napri živiela an z glasbo: Luciano Chiabudini, Izidor Predan Doric, Don Rino Marchig, Aldo Klodič, Kekko Bergnach, Rinaldo Luszach an ne- pozabni duo Guido Qualizza an Franco Cernotta.

Tu saboto, 18., an nediejo, 19., bo pa te pravi Senjam, kjer predstavejo 16 novih piesmi. “Vsako lieto je nimar vic skupin, ki bi tiele sodelovat, an tud puno judi nam pošilja besedila za piesmi,” so nam jal tisti od KD Rečan_Aldo Klodič. Lietos bo pet novih skupin. Narvic piesmi je v beneškem narečju,

pa se bo čulo tud tersko an tipansko besiedo. Ku nimar tu nediejo bo publika glasovala za piesmi, ki bojo udobile parve tri miesta an posebne nagrade (za glasbo, besedilo, nagrado “Aldo Klodič” an tisto te mladih). Grede ki bo komisija štiela glasuove, bo na odru godla skupina Skedinj.

Lietos pa je skupina mladih, ki je že od otroških liet navezana na Senjam, pomislila na novuost: FantaSenjam. Vsak bo mu vebrat narvic tri piesmi, za kere misle, de pieuci an godci bojo parpravli narlieuš nastop. Za tuole so določeni punti, točke, v plusu an minusu. Za tuole bo posebna komisija, ki bo gledala vse nastope, zapisovala punte an daržala ratinge. Točke bojo štiel tu saboto an nediejo an na koncu te zadnje vičer bojo nagradil an piesam, ki je pobrala narvic puntu.

Dielo, ki stoji zad za Sejmam, je veliko an sad, ki se ga vide na odru tiste tri dni, je trud od puno organizatorju, članu, prostovoljcu, godcu an pievcu za podarit publiki nepozabne spomine.

 

Senjam beneške piesmi ga organizava KD Rečan_Aldo Klodič v sodelovanju z: KD Ivan Trinko, Dvojezično šolo Pavla Petričiča, Zavodom za slovensko izobraževanje (v sklopu projekta Piha čez doline, financiran z deželnimi prispevki FJK art. 22 zakona 26/2007) ter s finančno podporo Urada za Slovence po svetu in v zamejstvu, SKGZ, ZSKD in Inštitutom za slovensko kulturo. Senjam se odvija pod pokroviteljstvom občine Garmak.

Program an nove piesmi
PETAK 17.5 ob 18. uri, nastopajo BK Evolution z vokalno skupino dvojezične šuole Pavla Petričiča an bojo piel stare piesmi Sejma
 SABOTA 18.5 ob 20.30 uri,  predstavitev 16 novih piesmi 35. Sejma beneške piesmi
NEDIEJA 19.5 ob 17. uri, ponovitev 16 novih piesmi an nagrajevanje
Liesa (zad za cierkujo), Garmak
FantaSenjam

FANTASENJAM

 • Vsak, ki sodeluje lahko zbere narvic 3 piesmi, s prostovolnim prispevkom 
 • Trieba je vebrat 3 piesmi an odločit adno med njim za te parvo
 • Piesmi se jih ima cajt vebrat od petka 17. maja 2024 do 18. maja 2024, dok na začne vičer Sejma
 • Bonus an malus za vsako piesam se jih bo dalo na podlagi regolamenta: če bi mogla bit valutacion bonusa al pa malusa subjektivna, te zadnjo besiedo jo ima komisija FantaSenjam
 • Punte Bonus an Malus se jih lahko dobi samuo na kar rata na odre al med publiko (kar se gaja pod šotoram), od kadar se začne vičer do konca. Kar rata priet al potle, ki se konča vičer Sejma al pa kar se ne gaja na odre, na vaja za punte
 • Punte Bonus an Malus bojo za te zadnji (nedieja) vičer Sejma vajal dvakrat vic
 • Bonus an Malus, ki so absolutni, se na podvojo tu nediejo 
 • Punte Bonus an Malus se štiejejo med tistimi člani (pieuci an godci), ki predstavejo piesam, vse kar nardjo na odre al med publiko
 • FantaSenjam udobi, tista piesam, ki je na koncu Sejma dobila vse kupe narvic puntu  
 • če vsi člani (pieuci an godci) piesmi nardjo isti Bonus al Malus vaja samuo ankrat (npr. če so vsi bosi, vaja samuo ku za adnega; če vsak član naredi kiek druzega, piesam udobi vic puntu)
 • Vsi prispevki, ki se jih pridobi za FantaSenjam gredo KD Rečan Aldo Klodič

Bonus 

Bonus za vičer

Tipologija 

Točke

Sabota

Nedieja

Tu piesam, kjer NE gode Davide Dortih

+15

x

x

Biti bos 

na odre

+10

x

x

Prinesti svinčnik na odre, da se vide (simbol volitve)

+10

x

x

Se zahvaliti KD Rečanu Aldo Klodič

+5

x

x

Pozdraviti 

publiko

+5

x

x

Če nekdo iz skupine med pesmijo pove “Roke gor”

+5

x

x

“Živjo pust!”

+5

x

x

Se zahvaliti

organizatorjem

+5

x

x

Besedilo je 

v rezianščini

+20

x

Besedilo je v 

terskem narečju

+20

x

Besedilo v 

tipanskem narečju

+20

x

Se zmiselt 

na Kekka

+10

x

x

Se zmiselt 

na Alda Klodiča

+10

x

x

Narest selfi

na odre (skupina + publika)

+10

x

x

Selfi, ki ga objaveš na FB an označeš KD Rečan an #35SBP (v teku večerov Sejma)

+15

x

x

Če je ramonika 

na odre

+10

x

Pripraviti minimalno 

korografijo 

+20

x

x

Publika s plakatom 

za pesem

+10

x

x

Voditelji

Obiet napovedovalca ali dat petko

+5

x

x

Oblieke

Stara majca

Sejma

+15

x

Obut ardeče 

čarievje

+10

x

x

Obut žeke

+10

x

x

Člani piesmi so obliečeni koordinirano/usklajeno

+10

x

Posvetit piesam komu

Če se posveti piesam: družin, parjateljam, otroku, partnerju al drugim 

+10

x

Če se pozdrave poslušalce an poslušalke Radia Trst A

+10

x

Dodatno

Narediti z rokami simbol ptička

+10

x

x

Imeti s seboj bieu robček/fascia belega koluorja kot spomin na mir 

+10

x

x

Malus

Tipologija 

Točke

Sabota

Nedieja

Napovedovalec zgreši naslov piesmi

-5

x

x

Se na odre spregovori po italjansko 

-10

x

x

Se kduo spotakne na odre

-5

x

x

Pevec / Pevci pozabejona besiede piesmi ali spremenijo besiede

-10 

x

x

Pevec / Pievci nimajo glasu na odre

-5

x

x

Kdor je obliečen vse tu čarno (total black)

-5

x

x

Kdor je na odre vic ku 7 min 

-5

x

x

Kdor pride na odre z zamudo

-5

x

x

tehniške težave 

-10

x

x

Vokalna skupina Dvojezične šole Pavla Petričiča

Otroc se že parpravljajo na 35. senjam beneške piesmi

Kulturno društvo Rečan Aldo Klodič se kupe z zborom dvojezične šuole Pavla Petričiča že parpravlja na lietošnji Senjam beneške piesmi, ki bo od petka, 17. maja, do nedieje, 19.Otroc so zlo barki, sa že vic miescu vadejo. Vebral so stare piesmi Sejma an nas bojo še ankrat popeljal nazaj tu cajte. Na telo vižo bojo imiel liepo parložnost za se navast tiste piesmi, ki so ostale zapisane tu zgodovini Sejma, spoznal bojo domacje slovienske besiede, ki jih morebit na poznajo še, an se bojo tud kupe veselil an se parbližal naši glasbi.

Priprave na glasbeni festival Senjam beneške piesmi so že v polnem teku. Oktobra smo se s sošolci dvojezične šole Pavla Petričiča udeležili avdicije za šolski pevski zbor. Vsak si je izbral svojo pesem in jo zapel v približno 3 tonalitetah. Komisijo so sestavljali trije člani: profeso- rica Tominec, ravnatelj Clodig in gospa Margherita Trusgnach za KD Rečan. Po zaključeni avdici- ji so odločili, kdo bo postal član pevskega zbora, ter izbrali posa- meznike, ki bodo na festivalu na- stopili kot solisti. Avdicijo so tudi izkoristili, da so izbrali primerne pesmi za soliste.

Pridno vadimo vsak četrtek in pe- tek. Profesorica Tominec poskrbi, da smo na vajah pridni in da se tudi zabavamo. Za nastop na Sejmu smo pripravili izbor narečnih pesmi iz obdobja 1972 – 2009. Uvodna pesem bo “Rosica neba”, nato bo zbor nadaljeval s pesmima “Sonce sieje” in “Slovenci, imejmo se radi”. Letošnji nastop bomo nadgradili z dvoglasnim petjem. Solističnih točk še ne bomo razkrili, saj vas želimo presenetiti!

Kot veste bo zbor spremljala skupina BK. Slišali sva, da bodo do- dali tudi kakšno instrumentalno točko. Midve se veseliva te izkušnje in si želiva, da boste tudi vi uživali z nami! Zato “use kupe” vabiva na mladinski večer festivala Senjam beneške piesmi, ki bo v petek, 17. maja.

Vera in Bianca

Senjam beneške piesmi: od starih uspešnic do novih skladb

Na Lesa vabijo tudi otroci dvojezične šole, ki bodo 17. maja uvedli glasbeni praznik

Na Lesah se pripravljajo na veliki glasbeni – in ne samo – dogodek, ki bo od petka, 17., do nedelje, 18. maja, gotovo privabil veliko število ljudi od vsepovsod. Napočil je namreč čas za nov Senjam beneške piesmi (že 35. po vrsti), ki ga prireja KD Rečan_Aldo Klodič in se bo začel v petek, ob 18.00 s posebnim večerom, na katerem bodo pevke in pevci dvojezične šole predstavili vrsto uspešnic s prejšnjih izvedb tega festivala. V soboto ob 20.30 bodo prvič stopili na oder protagonisti tekmovalnega dela Sejma beneške piesmi. Letos bomo poslušali šestnajst novih skladb, med nastopajočimi pa bo kar nekaj novih gostov. Vrhunec bo Senjam doživel v nedeljo popoldne, ko bo publika lahko tudi glasovala in bomo torej izvedeli, kdo so zmagovalci. Prav tako bodo med nagrajevanjem razglasili tudi dobitnike posebne nagrade mladih in priznanj za najboljše besedilo, za najboljšo glasbo in nagrade Aldo Klodič. Glasbenim nastopom bomo sledili od 17. ure dalje, praznovanje pa se bo nadaljevalo do večera in dlje s posebnimi gosti, priljubljeno skupino Skedinj.
Naj dodamo, da je Kulturno društvo Rečan_Aldo Klodič kot ponavadi izdalo tudi CD z vsemi novimi pesmimi, ki ga bodo lahko obiskovalci kupili med prireditvijo. Skupina mladih pa si je letos zamislila še tekmovanje FantaSenjam, kjer bodo podeljevali posebne točke ali odbitke na podlagi nastopov posameznih izvajalcev.

 

Posebno vabilo na Senjam beneške piesmi
Sva tretješolki, ki že celo srednješolsko obdobje sodelujeva v šolskem zboru. Najin zadnji izziv bo v petek, 17. maja, prav letošnji Senjam beneške piesmi, kjer se bo večina pevcev preizkusila tudi v solo točki. Isti program bomo izvedli tudi na večernem koncertu Mittelteatra, ki bo v gledališču Ristori v Čedadu v četrtek, 30. maja, ob 20.30.
Naj vam izdamo nekaj naslovov pesmi iz našega programa: Sila, Danielova Čelesta, Sonce sieje …
Zbor je pripravil tudi dve skupni pesmi, kjer se nam bodo pridružili 2. in 3. razred osnovne šole. Pevce spremlja skupina BK, del programa bodo inštrumentalno obogatili naši in bivši učenci.
V Slovenskem kulturnem domu v Špetru smo ta konec tedna imeli dve generalni vaji, kjer smo združili soliste, zbor ter inštrumentaliste. Na ta način smo lahko vadili in prisluhnili končni verziji celotnega programa.
Na petkovem večeru Sejma beneške piesmi publika ne glasuje, a če bi lahko izbrali, bi najina zmagovalna pesem bila Beneški tango.
Želeli bi si, da se nam pridružite, da bomo v čim večjem številu skupaj obeležili in prisluhnili uspešnicam teh prvih 50 let Sejma.
Vidimo se v petek ob 18.00 na Lesah!

Ester in Samara, 3.b