V saboto, 1. marca zvičer, v slovienskem kulturnem domu v Špietre je biu 22. lietni občni zbor Planinske družine Benečije. V dvorani smo vidli puno “starih” obrazu, tistih, ki so v Planinski že od vsega začetka, an še priet, kar je bluo šele Beneško planinsko društvo, an “novih”, tistih, ki v teku vsieh telih liet so spoznal telo društvo. Spoznal so ga na pohodih, na tečajih smučanja, plavanja an telovadbe, na izletih, an puno med njimi tudi v koči Dom na Matajure. Sevieda, nieso mogli parmanjkat parjatelji drugih slovienskih planinskih društev an še posebno tisti iz Kobarida, Bovca an Tolmina. Grede ki je predsednica Luisa Battistig pravla od diela, ki ga je Planinska spejala v liete 2013, se je moglo gledat na stieni lepe slike, ki jih je lan posneu Franco Trusgnach pru na pohodih an drugih iniciativah našega planinskega društva. “Januarja 2013 smo praznoval 20 liet Planinske družine Benečije an za tisto parložnost smo predstavili an fotoalbum, kjer je napisano s slikami an z besiedami nje življenje,” je po pozdravu začela pravt Luisa. An šla napri: “Lansko lieto smo imieli lepe, uspešne pohode. Tudi avtobusni izleti so vedno združili ne samuo planince, pa tudi puno naših parjatelju. Pohodi po naših dolinah, po naših vaseh, so vedno končali z veselico. Mislim na pohod na Kambreško. Lepuo zahvalimo Jožico an nje družino za program, ki so ga nam bli parpravli an za dobro an obiuno kosilo na njih duome. Takuo je bluo an kar smo šli v Idarsko dolino, v Bordon. Velika zahvala naj gre družini naših članic, sestre Flavia an Sabina. Škoda, de je daževalo, kar smo šli hodit po dolini Svetega Lenarta, pa na moremo pozabit na kar nam je dobrega napravla družina našega Giampaola Medvescig na njega duomu. Kar smo šli na Monte Vettore (Monti Sibillini) skupaj s Planinskim društvom Kobarid so bli z nami tudi Giorgio Banchig an njega žena Cecilia, ki je iz tistih kraju. Tudi njim gre velika zahvala, ker sta nas dol čakala an vodila. Moremo bit ponosni an na naše tečaje: za kar se tiče plavanja, smo imiel vsako saboto v jesen (an tudi lietos do aprila) 40 tečajnikov, deset so pa prosto plavali. V Podkloštru smo izpeljali že tradicionalni tečaj smučanja. Bluo je 32 vpisanih, mnogi so prosto smučali takuo, de vsako nediejo februarja smo imieli parbližno 80 udeležencev. Na puomlad an v jesen je steku tudi tečaj telovadbe. Muormo reč, de vse tele dejavnosti potiekajo v slovienskim jeziku.” Zviedel pa smo še, de potiekajo le napri prostovoljne dežurstva v Domu na Matajure, kar pomeni ga daržat odpart vsako nediejo an ob praznikih, pa tudi opravt vse diela, ki jih potrebuje an hram notar an okuole njega. Jesen so ta spriet zaparli z verando an napravli nov bivak. Vas material so ga znesli gor na hrabatu… Veliko skarb so imiel tudi za daržat čedne an part stazi tle po Nediških dolinah. V teku lieta so imiel intervjuje za razne oddaje po radju an televiziji, sodelovali so na Beneških dnevih v Kobaridu an gor prikazal dielo Planinske. Setemberja je v kulturnem domu v Gorici ministrica za Slovence v zamejstu in po svetu Tina Komel srečala slovenske športne društva an na tistim srečanju ji je Luisa predstavila dielo Planinske. Otuberja so v sprejemnem centru La Sorgente na Vartači odparli razstavo Planinske zveze Slovenije Življenje pod Triglavom. Zadnji dan razstave je biu 19. otuberja na Burnjaku v Sevc. Tudi lietos je naš praznik kostanja imeu velik uspeh an za tuole Planinska zahvale vasnjane an tudi dvojezično šuolo, ker družine od otrok že vič liet spečejo sladice za ponujat tistim, ki pridejo na tel senjam. Prispevke, ki so jih s tem zbrali, so jih tudi lietos dali dvojezični šuoli. Otuberja so sodelovali v Ljubljani na okrogli mizi, ki jo je organizala Planinska zveza Slovenije z naslovom “Planinstvo kot vez z domovino”. Tam je naša predsednica predstavla z besiedo an s power point našo Beneško Slovenijo an kakuo skarbimo, da bi ohranili naše doline an našo kulturo. Novemberja so bli na sestanku, ki ga je biu organizu sauonjski župan Germano Cendou. Tema srečanja je bila Novi predlogi – ponudba kolesarskih poti na teritorju Matajurja. Bli so prisotni predsedniki drugih planinskih društev an tudi predsednik Bettin od odbora Commissione Giulio Carnica sentieri. Guorilo se je o stazi 749, ki jo urejuje Cai Valnatisone. Tema pogovora je bila možnost, da bi dovolili gorskim kolesarjem nucat tisto stazo. Ta predlog bi pomagu se uključit v čezmejni projekt, ki bi ga kofinansirala Evropska unija. Planinska je tudi parpravla material za projekt MDO Posočija, ki bi predstavilo tudi naše društvo v slovenskem planinskem muzeju. Otvoritev telega projekta bo lietos v Mojstrani. V liete 2013 so na pobudo Planinske spet zaživiele tudi slovienske maše, ki so v Špietre vsako saboto. Velik uspeh je doživiela slovienska maša za božično nuoč par kateri je pieu zbor Rečan. Cierku je bila puna do zadnjega kotička. Ja, muormo reč, de Planinska je opravila zaries ogromno diela… an vse kaže, de an lietos bo takuo. Na koncu je Luisa Battistig zahvalila vse člane an parjatelje, ki se takuo puno trudijo za Planinsko družino an poviedala žalostno novico, de nas je zapustu zvesti član Gianni Bledig iz Oblice. Živeu je v Bresci, pa čeglih je biu deleč tle od tuod, je nimar skarbeu za Planinsko. Vsi so počastil njega spomin. Po pozdravih predstavniku drugih planinskih društev je sledila obiuna vičerja. Nieso mogle manjkat ramonike, ki sta jih godla dva mlada člana, Mitja an Valentino – Tinac Kokocu an naša slovienska piesam.