Deželni svet Furlanije-Julijske krajine ima za sabo nekaj tednov intenzivnega dela in razprav. Sredi meseca je bil namreč na dnevnem redu finančni zakon za naslednje leto – prvi, ki ga je pripravila nova deželna uprava pod vodstvom ligaša Massimiliana Fedrige -, teden kasneje pa so razpravljali o ustroju lokalne samouprave, pri čemer je bila v ospredju predvsem bodočnost medobčinskih zvez UTI, ki jih je v okviru svoje reforme krajevnih uprav 26/2014 ustanovila prejšnja levosredinska uprava. O decembrskem dogajanju na Deželi smo se pogovorili z deželnim tajnikom Slovenske skupnosti Igorjem Gabrovcem, ki je bil aprila lani še tretjič zapored izvoljen v deželni svet, v katerem pa je tokrat v opoziciji (v vrstah večine pa je še en Slovenec, in sicer ligaš Danilo Slokar, op.ur.). Tu objavljamo zadnji del intervjuja, ki ga v celoti lahko preberete v tiskani izdaji Novega Matajurja z dne 26. decembra.

Kako gledate na prvi finančni zakon nove deželne uprave? Kaj prinaša naši skupnosti?
“Strinjam se z ostalimi v opoziciji, da gre pri proračunu za naslednje leto samo za redno upravljanje in da dejansko ne nakazuje nobenih smernic. Pozitivne pa se mi vsekakor zdijo postavke, ki zadevajo trg dela in zaposlovanje oziroma zdravstvo. Po drugi strani pa je bil nekakšen ‘leitmotiv’ predvsem okrepitev varnosti, nadzora nad teritorijem s pomočjo alarmnih in kontrolnih naprav, marsikaj pa je ostalo še nedorečeno. To velja na primer za vprašanje obnove in ponovne rabe opuščenih zemljišč, pomanjkljiva je trenutno tudi podpora gospodarskim dejavnostim. Kar zadeva nas Slovence, pa je nedvomno dobro, da so bile potrjene vse predvidene postavke, da ni prišlo do nobenega krčenja prispevkov – to velja na primer za delovanje SMO, prav tako za financiranje prevoza otrok v šolo in za druge dejavnosti – in da je odbornik pri tem upošteval mnenje posvetovalne komisije. Prav tako je Dežela tudi iz lastnega proračuna dodala sto tisoč evrov v sklad za Slovence, iz katerega nato ponavadi črpajo sredstva tudi za projekte, ki zadevajo šole.
Posebej pa velja omeniti predvsem prispevek v višini 80 tisoč evrov za večjezični pouk v Kanalski dolini, s katerim je Dežela zagotovila zagonska sredstva, da se omogoči poučevanje tudi v slovenščini in nemščini na tem območju. Potrebna sredstva bodo nakazali tamkajšnji medobčinski zvezi. Popravek, ki je bil na koncu sprejet, je rezultat prizadevanj naših takmkajšnjih društev, javnih uprav in samih šolskih ustanov. Končni cilj pa je seveda to, da bi bil v Kanalski dolini večjezični pouk del državnega šolskega sistema in da bi bilo vprašanje njegovega financiranja sistemsko rešeno.”