Šlo je mimo že 78 liet, odkar je umaru narodni junak Marko Redelonghi – Bojan, beneški partizan an komandant, doma iz Zapatoka, ki se je v osvobodilni fronti boru pruot fašističnim an nacističnim silam. Lietos, tuole je bluo v nediejo, 8. maja, potle ko so ga muorli dvie lieta odluožt zaradi pandemije, so Vzpi – Anpi Nediških dolin an Čedada, Planinska družina Benečije, Krajevna organizacija ZB Kobarid, Planinsko društvo Kobarid an Krajevna skupnost Breginj spet organizal tradicionalni čezmejni pohod od Štupce do kraja, kjer je Marko Redelonghi umaru. Pohoda se je udeležila liepa skupinica pohodniku, ki so se zbral na Štupci že zagoda, prehodil dolino Pradola, se spustil do Napoleonovega mostu an napri v Podbelo, kjer so se ustavli pred spomenikom. Parva slovesnost je bla na britofu v vasi Sedlo, pred Markovim grobom. Spremljala jo je ženska vokalna skupina, gorila sta pa Vojko Hobič v imenu Zveze borcev iz Posočja an Živa Gruden v imenu sekcij Anpi Nediških dolin an Čedada.
Pohodniki so se potem napotil pruot Brdcam nad Breginjem, kjer je spomenik an kjer je Marko Redelonghi umaru, tam je imeu govor Vladimir Uršič. Sledilo je družabno srečanje v Breginju.