Statistični urad Republike Slovenije je objavil vrsto podatkov o življenjskih pogojih v Sloveniji. Ti zadevajo predvsem materialni položaj gospodinjstev, ki je bil lani v primerjavi z letom 2016 na podlagi različnih kazalnikov boljši. Vse to pa je prišlo do izraza tudi pri samooceni zadovoljstva z življenjem. Kot lahko preberemo v poročilu SURS-a, je zadovoljstvo s svojim življenjem v lanskem letu z ocenami od 7 do 10 ocenilo 72 odstotkov oseb, medtem ko je bilo teh leta 2016 68 %. Nezadovoljnih je bilo le 6 odstotkov ljudi. Višja je bila tudi povprečna samoocena, ki se je leta 2017 s 7,1 zvišala na 7,2.
Gospodinjstva so leta 2017 na splošno s svojimi prihodki lažje preživela mesec. Stopnja resne materialne prikrajšanosti je bila 4,5-odstotna (leta 2016 je znašala 5,4 %). To pomeni, da je približno 90.000 oseb živelo v gospodinjstvih, ki so bila prikrajšana za vsaj štiri od naslednjih devetih elementov: redno plačilo najemnine ali hipoteke, stanovanjskih stroškov, odplačevanje kreditov; primerno ogrevano stanovanje; poravnava nepričakovanih izdatkov v višini 600 EUR; mesni ali enakovreden vegetarijanski obrok vsaj vsak drugi dan; enotedenske letne počitnice za vse člane gospodinjstva; osebni avtomobil; pralni stroj; barvni televizor; telefon.