Novoletno srečanje Slovencev Videnske pokrajine in Posočja rojake združuje že pol stoletja. Jubilejna 50. prireditev bo v soboto ob 17. uri v kobariškem Kulturnem domu, slavnostni govornik pa bo slovenski predsednik Borut Pahor.

Tokrat bo še posebej slovesno, da bi obeležili obdobje, odkar se je peščica zavednih Slovencev, ki jih je ločevala državna meja, odločila skupne ideje, preteklost in jezik poudariti na skupni prireditvi. Danes lahko govorimo o enem najbolj pomembnih dogodkov skupnega obmejnega prostora.

“Rodila se je prireditev, ki je minulega pol stoletja Slovencem v zamejstvu dajala upanje in moč̌, da še naprej gojijo in krepijo slovensko zavest, jezik in kulturo, jih spominjala, da so bili in so – Slovenci. Obenem pa je bila Slovencem v Posočju in širše v spomin in opomin, da meja ne zabriše tistega, kar je v ljudeh in njihovih srcih, da tisti tam in ti tu mislijo in živijo slovensko,” je kobariška občina zapisala v vabilu.

Srečanje skupaj pripravljajo Upravna enota Tolmin ter občine Bovec, Kobarid in Tolmin, ki je nazadnje gostil prireditev. Zgodbo srečanja bo za zbrane zaobjel nihče drug kot Zdravko Likar, ena glavnih gonilnih sil povezovanja prostora. Prvič se je udeležil tretjega srečanja: “Takrat se nas je zbralo 15, tokrat nas bo najmanj 300.”

Časi so se v pol stoletja precej spremenili, je zadovoljen: “Tudi zamejski časopisi so prvič zabeležili šele sedmo srečanje. Pa ne, da ne bi vedeli za srečanja. To so bila mračna leta Benečije.”

Kot še dodaja, je srečanje Slovencev Videnske pokrajine in Posočja že zdavnaj preraslo okvire kulturne prireditve. “Najprej smo želeli žaromete usmeriti na Slovence v Videmski pokrajini, saj se je dotlej vedno govorilo zgolj o Slovencih na Tržaškem in Goriškem. Bili so kot nekakšno izgubljeno ljudstvo in šele leta 2001 postali izenačeni z ostalimi Slovenci v Italiji.”

Obenem pa so s srečanji odgovornim izpostavljali pomembne okoljske teme. Tako so s pritiskom preprečili gradnjo daljnovoda Okroglo-Viden, ki bi zarezal čez Tolminsko in osrčje Benečije, postavitev veternih elektrarn na Kolovratu ter opozarjali na onesnaženje reke Koritnice zaradi rudnika v Rablju. Veliko pozornosti so namenili tudi gradnji dvojezične šole v in Kulturnega doma v Špetru.

Na prireditvi bosta goste pozgravil župan Kobarida Marko Matajurc in ravnatelj špetrske šole David Klodič. Kot rečeno, bo glavna beseda pripadla predsedniku Slovenije Borutu Pahorju, ki je srečanje nazadnje obiskal leta 2001, takrat v vogi predsednika Državnega zbora. Kulturni program so sestavili beneška skupina Fajna banda, Buške čeče, kobariški zbor Sveti Anton in pesnica Andreina Trušnjak.

Pred prireditvijo se bo Pahor srečal še z župani posoških in zamejskih občin ter predstavniki krovnih organizacij Slovencev v Italiji.