V Andražu nad Polzelo bodo na zadnjo avgustovsko nedeljo že petintrideseto leto zapored priredili festival družinskega petja “Družina poje”. Z njim že dolga leta skušajo vrednotiti ljudsko izročilo in prenašati tradicijo ljudskega petja iz roda v rod. Na tej prireditvi, ki bo letos v nedeljo, 26. avgusta, ob 14.30, sodelujejo pojoče družine iz cele Slovenije, veliko pa jih je prišlo tudi iz zamejstva, predvsem z Goriškega in iz Benečije, kjer je bilo ljudsko petje od nekdaj zelo razširjeno in priljubljeno.
“Živo se spominjam družin Marka Černica, Davida Klodiča, družine Srebrnič iz Gorice, poseben spomin pa mi je ostal na brate in sestro Chiabudini, Luciana, Rema, Bepa in Ilde, ki so prvič zapeli v Andražu leta 1992 in se več let redno vračali ter s svojim izvirnim beneškim petjem popestrili kulturni program,” nam je napisal Slavko Pižorn, ki je več kot dvajset let vodil kulturni program tega festivala in je v tistem obdobju osebno obiskal vsako družino, ki je zapela na prireditvi. Prav zato zelo dobro pozna tudi beneške vasi, kamor se namerava v kratkem tudi vrniti in za obisk teh krajev izkoristiti novo turistično avtobusno povezavo “Benečija gor in dol”, ki jo nudi Inštitut za slovensko kulturo v okviru projekta Mi smo tu. V Andražu nad Polzelo pa si želijo, da bi tudi v prihodnje na festivalu “Družina poje” sodelovala kakšna družina iz Furlanije-Julijske krajine, zato vabijo morebitne interesente, naj se javijo in pišejo na e-mail naslov slavkopizorn@gmail.com.