“V dveh do treh mesecih bo treba natančno preučiti, katera je najboljša rešitev za dvojezično šolo. Na eni strani imamo že izdelan izvršni načrt in zagotovljena sredstva za obnovo starega sedeža, na drugi pa, tudi zaradi potrebe po večjih prostorih zaradi povečanega števila otrok, učencev in dijakov, predlog o preureditvi špetrskega koledža, za katerega finančnega kritja še ni in je treba razumeti, če je torej izvedljiv.” Tako je povedala vladna komisarka Furlanije Julijske krajine Francesca Adelaide Garufi, potem ko si je po končani konferenci o storitvah, ki je bila v četrtek, 6. marca, na županstvu v Špetru in je bila posvečena težavam dvojezične šole, ogledala tako stari šolski sedež v ulici Azzida kot špetrski koledž.garufi

Srečanja o dvojezični šoli so se ob tržaški prefektinji udeležili še župan Tiziano Manzini, odbornika Aurelio Massera in Mariano Zufferli, predstavniki opozicije Fabrizio Dorbolò, Simone Bordon in Firmino Marinig, predsednica paritetnega odbora Jole Namor, ravnateljica Živa Gruden, predstavnici odbora staršev Elena Domenis in Federica Manzini, Rudi Pavšič, Drago Štoka, Luigia Negro ter Giorgio Banchig za SKGZ in SSO. Za obnovo starega sedeža sta skupno zagotovljena (a trenutno zamrznjena zaradi pakta stabilnosti) skoraj dva milijona evrov: 1. 092.000 evrov iz medministrskega odbora CIPE, 550 tisoč evrov deželnih sredstev in 300 tisoč s strani gorske skupnosti iz sredstev iz zaščitnega zakona. Vladna komisarka je na konferenci obrazložila, da so bila ta sredstva nakazana za obnovo starega sedeža in da zanje spreminjanje namembnosti ni mogoče. Treba bi bilo to postavko izničiti in vložiti novo prošnjo na odbor CIPE. Pri tem pa je izpostavila, da je načrtovanje triletno in da se torej tvega, da bi prišlo še do dodatnega zamika. Že odobrena sredstva pa bi lahko mogoče sprostili do konca aprila in torej začeli z obnovo. Dežela bo namreč do takrat odločila, katere projekte bo financirala z delom sredstev, ki so trenutno zamrznjena zaradi pakta stabilnosti. Deželni odbornik Panontin, ki ga sicer na srečanju ni bilo, pa je zagotovil, da bo Dežela FJK pri izbiri načrtov pozorna do potreb špetrske dvojezične šole. Ravnateljica Živa Gruden je vladni komisarki povedala, da je v zadnjih letih dvojezična šola močno narasla. Zdaj jo obiskuje 260 otrok in mladih, naslednje leto naj bi bilo učencev skupno 275, samo v vrtcu, kjer je letos 80 malčkov, pa naj bi bilo naslednje leto 100 otrok. Zato bo potrebovala veliko več prostora in torej stari sedež ne bi bil dovolj. S tega vidika bi bila ustrezna rešitev preureditev koledža, ta načrt pa sta na konferenci podrobneje predstavili predstavnici staršev Elena Domenis in arhitektka Federica Manzini. Končni cilj je vsekakor najti najboljšo in najhitrejšo možno rešitev za težave dvojezične šole, so se strinjali udeleženci srečanja na špetrskem županstvu. Kot je povedala vladna komisarka FJK Francesca Adelaide Garufi, bo treba v naslednjih dveh do treh mesecih, torej preden Dežela sprosti del zamrznjenih sredstev, preveriti, če je predlog staršev (in osebja) dvojezične šole s tehničnega in birokratskega vidika izvedljiv. Ko bo s tega vidika slika povsem jasna, pa bo vsekakor končna odločitev (torej izbira načrta) pripadla Občini.